Wydatki na zakup komputera i oprogramowania nie są kosztami kwalifikowanymi dla celów ulgi B+R

Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 9 października 2019 r., sygn akt II FSK 3589/17

Sąd rozpatrywał sprawę przedsiębiorstwa, które zakupiło system zarządzania produkcją APS dostosowany do potrzeb swojej działalności, a wydatki na ten cel chciała uznać za koszt kwalifikowany dla celów ulgi B+R.

NSA podniósł, iż spółka nie opracowała programu a jedynie wdrożyła program wytworzony przez inny podmiot. W ocenie sądu do skorzystania z ulgi nie jest wystarczające korzystania z innowacyjnych rozwiązań. Nie mamy w tym przypadku do czynienia ani z badaniami naukowymi, ani z pracami rozwojowymi. W wyroku jednoznacznie wskazano, że:

,,Mając zatem na uwadze charakter ulgi podatkowej uregulowanej w art. 18d u.p.d.o.p., która zakłada poniesienie tzw. wydatków kwalifikowanych stwierdzić należy, że ma ona na celu aktywizację przedsiębiorców w kierunku finansowania polskiej nauki, także w przypadku nowatorskich prac rozwojowych. Nie mogą zostać wobec tego objęte tą ulgą wydatki jedynie na nabywanie takich technologii, które wymagają odpowiedniej modyfikacji w procesie ich wdrożenia do potrzeb konkretnego przedsiębiorcy.’’