Przedsiębiorcy dłużej poczekają na zwrot podatku

Nowa usługa Twój e-PIT początkowo miała objąć również przedsiębiorców opłacających PIT. Za datę początkową składania zeznań przyjęto 15 lutego. Jak ogłosiło KAS, Twój e-PIT dla przedsiębiorców w tym roku nie ruszy, ale termin na złożenie zeznań podatkowych pozostał. Oznacza to, że nawet jeżeli przedsiębiorca złoży zeznanie wcześniej – skarbówka za datę wpływu i tak uzna dzień 15 lutego. Tym samym to od tego dnia zacznie biec termin na zwrot nadpłaty, który wynosi 45 dni w przypadku rozliczenia się przez Internet lub 3 miesiące w pozostałych sytuacjach.

Dla przypomnienia, w tym roku przedsiębiorcy po raz pierwszy nie mieli możliwości zrezygnowania z zaliczki za grudzień lub za IV kwartał 2019 r. składając od razu zeznanie roczne. Zaliczka ta musiała być wpłacona do dnia 20 stycznia.