Wykorzystujesz wizerunek zagranicznych modeli? Nie musisz płacić podatku u źródła

Tą tezę zaprezentował ostatnimi czasy Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w wydanych interpretacjach podatkowych.

Jedna ze spraw dotyczyła spółki z międzynarodowej grupy kapitałowej, która zamawia kampanie reklamowe dla swoich produktów. W związku z tym nabywa zdjęcia oraz filmy reklamowe, w których uwidocznieni są niemieccy modele oraz modelki. Spółka, oprócz wynagrodzenia licencyjnego należnego właścicielowi praw autorskich wypłaca za granicę również wynagrodzenie dla agencji reprezentującej modeli i modelki za prawo do wykorzystywania ich wizerunku.

Co do potrącenia podatku u źródła w pierwszym przypadku nie ma wątpliwości, jednak wynagrodzenie za prawo do wykorzystywania wizerunku modeli i modelek w ocenie Spółki nie jest przychodem z praw autorskich i pokrewnych, o których mowa w art. 29 ustawy o PIT.

Organ podatkowy przyznał Spółce racje, że:

,,wizerunek nie może być rezultatem pracy czy działalności twórczej i nie może być traktowany jako utwór w rozumieniu przepisów o prawie autorskim i prawach pokrewnych.’’

Dyrektor KIS wyjaśnił również, że:

,,osoba fizyczna nie posiada praw autorskich do swojego własnego wizerunku, a wynagrodzenie za korzystanie z wizerunku nie jest wynagrodzeniem za korzystanie z praw autorskich lub za rozporządzanie nimi.

Prawo do wizerunku, a więc własnego wyglądu, nie jest również prawem pokrewnym w rozumieniu ustawy o prawie autorskim, skoro niewątpliwie nie stanowi artystycznego wykonania utworu lub dzieła sztuki ludowej (art. 85 ust. 1 ustawy o prawie autorskim).’’

W związku z tym wypłacane wynagrodzenie powinno być traktowane jako zysk zagranicznego przedsiębiorstwa opodatkowany wyłącznie w Niemczech, w zgodzie z polsko-niemiecką umową o unikaniu podwójnego opodatkowania.

Interpretacja Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z dnia 29 marca 2021 r., nr 0111-KDIB1-3.4010.596.2020.4.JKT