Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków (CEEB) – miliony Polaków z nowym obowiązkiem

Od 1 lipca br. ruszyła baza gromadzenia informacji czym ogrzewane są domy, bloki oraz obiekty usługowe. Obowiązek złożenia deklaracji spoczywa na właścicielach i zarządcach budynków ogrzewających swoje budynki źródłem ciepła nieprzekraczającym 1 MW.

W praktyce oznacza to obowiązek zgłoszenia pieca, kominka a nawet kuchni węglowej. Zgłoszeniu podlegają również m.in. kotły i grzejniki gazowe, kotły na paliwa stałe, pompy ciepła, instalacje fotowoltaiczne oraz ogrzewanie elektryczne.

Kto składa?

– właściciele budynków mieszkalnych oraz niemieszkalnych,

– zarząd wspólnoty mieszkaniowej lub spółdzielni – wyręczą oni mieszkańców bloków.

Termin złożenia deklaracji:

W zależności czy budynek został oddany do użytku przed 1 lipca czy po tej dacie, różne są terminy na złożenie deklaracji.

Jeżeli budynek został oddany do użytku przed 1 lipca 2021 r. to na złożenie deklaracji mamy 12 miesięcy.

Jeżeli budynek został oddany do użytku po 1 lipca 2021 r. termin ten wynosi 14 dni od oddania budynku do użytku.

Niedopełnienie obowiązku złożenia deklaracji będzie skutkować mandatem w wysokości 500 zł lub grzywną do 5 000 zł (jeżeli sprawa trafi do sądu).  

Jeżeli o niezłożeniu deklaracji w terminie nie powziął jeszcze informacji wójt, burmistrz lub prezydent miasta możliwe jest uniknięcie kary poprzez złożenie deklaracji wraz z czynnym żalem.

Jak będą weryfikowane dane złożone w deklaracji?

Dane będą weryfikowane w trakcie czynności dokonywanych przez tzw. osoby uprawnione do wprowadzenia danych i informacji do ewidencji, które dokonują inwentaryzacji budynku, a więc będzie to np. kominiarz dokonujący przeglądu komina.