Weryfikacja przychodów z działalności gospodarczej

Testu przedsiębiorcy jednak nie będzie. Miał on określić, kto w rzeczywistości  pracuje na własny rachunek, a kto tylko korzysta z preferencyjnego opodatkowania. Uniemożliwiłoby to korzystanie z liniowej stawki podatku dochodowego od osób fizycznych podmiotom prowadzącym działalność tylko dla jednego podmiotu. Skarbówka znalazła za to inny sposób na prześwietlenie samozatrudnionych, by sprawdzić czy przychody z działalności gospodarczej faktycznie pochodzą z prowadzonej działalności, a nie np. ze stosunku pracy (chodzi o przedsiębiorców, którzy pracują tylko dla jednej firmy i tylko jej wystawiają jedną fakturę miesięcznie nie ponosząc przy tym żadnego ryzyka gospodarczego). Weryfikacja przychodów ma w tym pomóc.

Wg danych Głównego Urzędu Statystycznego na koniec kwietnia 2019 r. takich osób prowadzących działalność gospodarczą było 3 155 499.