Ceny transferowe – nowe objaśnienia podatkowe

Ministerstwo Finansów opublikowało kolejne objaśnienia podatkowe dotyczące cen transferowych w zakresie technicznych aspektów przygotowywania analiz danych porównawczych oraz sporządzania opisów zgodności w odniesieniu do przepisów obowiązujących do 31 grudnia 2018 r.

Objaśnienia obejmują:

  • porównywalność danych a ich lokalność,
  • możliwość wykorzystania danych wewnętrznych,
  • możliwość wykorzystania danych ofertowych,
  • zasadność korzystania z danych porównawczych, które nie są publicznie dostępne, tzw. secret comparables,
  • zasadność odrzucania z próby danych porównawczych podmiotów z wynikami ekstremalnymi (w tym podmiotów ze stratą),
  • minimalną liczebność próby w analizie danych porównawczych,
  • wybór punktu z przedziału,
  • aktualizacja analizy danych porównawczych.

Ministerstwo wskazuje m.in., iż nie ma regulacji dotyczących rekomendowanej lub minimalnej liczebności próby porównawczej w analizie danych porównawczych, tak więc każda sytuacja wymaga indywidualnego podejścia i oceny jaka liczba obserwacji znajdujących się w próbie porównawczej pozwoli na wiarygodne wyznaczenie ceny lub wartości rynkowej.

Ponadto zwraca uwagę, że w przypadku, gdy wymagane jest ścisłe porównanie przedmiotu transakcji (np. przy zastosowaniu metody porównywalnej ceny niekontrolowanej) cechy charakterystyczne przedmiotu transakcji mogą mieć istotny wpływ zarówno na wybór branży, jak i na określenie właściwego (porównywalnego) rynku.

Plik do objaśnień podatkowych w zakresie cen transferowych