WAŻNE! Szansa na odzyskanie nadpłaconego VAT przez eksporterów

TSUE wydał ważny wyrok z punktu widzenia eksporterów stosujących stawkę zerową VAT (wyrok w sprawie C-653/18 z dnia 17 października 2019 r.).

Sprawa dotyczyła podatnika wywożącego telefony komórkowe na Ukrainę, któremu podważono prawo do zastosowania zerowej stawki VAT nakładając mu tym samym stawkę odpowiednią dla sprzedaży krajowej. Organy podatkowe uzasadniały to tym, iż sprzedawane towary zostały nabyte przez nieustalony podmiot, inny niż widniejący na fakturze.

TSUE uznał, że mimo iż transakcji mogło towarzyszyć oszustwo, najistotniejsze jest ustalenie czy miało to wpływ na wspólnotowy system VAT. Jeżeli nie – polski podatnik nie powinien być obarczony negatywnymi konsekwencjami z tego tytułu.

TSUE uznał, że ,,dostawca nie może ponosić odpowiedzialności za zapłatę VAT niezależnie od jego udziału w oszustwie popełnionym przez nabywcę. Przypisywanie bowiem podatnikowi utraty dochodów podatkowych spowodowanej stanowiącym oszustwo działaniem osób trzecich, na które podatnik nie ma żadnego wpływu, byłoby oczywiście nieproporcjonalne (zob. podobnie wyrok z dnia 21 lutego 2008 r., Netto Supermarkt, C‑271/06, EU:C:2008:105, pkt 23.)’’

Zaznaczył jednak, że konieczne jest zbadanie wszystkich okoliczności sprawy. ,,Ponieważ okoliczność, że oszustwa zostały popełnione w państwie trzecim, nie może wystarczyć do wykluczenia istnienia oszustw popełnionych przeciwko wspólnemu systemowi VAT, do sądu krajowego należy zbadanie, czy dane transakcje będące przedmiotem postępowania głównego nie były związane z takimi oszustwami, a w przypadku ich popełnienia – ocena, czy podatnik wiedział lub powinien był wiedzieć, że tak było.’’

Wyrok jest o tyle istotny, gdyż może być podstawą do wznowienia postępowania podatkowego w podobnych sprawach, przez co podatnicy mają szansę na odzyskanie nadpłaconego podatku VAT.