Ministerstwo Finansów odpowiada na najczęstsze pytania dot. schematów podatkowych

Ministerstwo Finansów opublikowało odpowiedzi na najczęstsze wątpliwości jakie mają podatnicy w zakresie schematów podatkowych.

MF wskazał m.in., że:

– Szef KAS nie prowadzi listy schematów podatkowych standaryzowanych. W przypadku, gdy podmiot przekazujący informację nie posiada wiedzy, że dany schemat standaryzowany został już zgłoszony i nadano mu NSP, to należy złożyć MDR-1 tak, jakby był to „nowy” schemat.

– Nieotrzymanie potwierdzenia nadania NSP w terminie 7 dni nie oznacza, że uzgodnienie opisane w przekazanej informacji o schemacie podatkowym nie spełnia przesłanki do uznania za schemat podatkowy w rozumieniu art. 86a § 1 pkt 10 Ordynacji podatkowej. Jednocześnie należy pamiętać, iż otrzymanie potwierdzenia nadania NSP wskazuje jedynie, że z perspektywy formalnej przekazana informacja o schemacie podatkowym spełnia wymogi określone dla tej informacji.

– W przypadku nieprzekazania informacji lub zawiadomienia Szefowi KAS w terminie, podmioty zobowiązane mogą złożyć tzw. czynny żal, na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 września 1999 r. – Kodeks karny skarbowy. Skuteczne złożenie czynnego żalu wymaga dochowania warunków określonych w tej ustawie, w tym podania istotnych okoliczności popełnienia czynu zabronionego.

Wszystkie pytania wraz z odpowiedziami można znaleźć pod adresem: https://www.podatki.gov.pl/mdr/kontakt/