Split payment

Z dniem 1 listopada 2019 r. podatnicy działający w branżach najbardziej narażonych na wyłudzenia skarbowe mają obowiązek dzielenia płatności przy dokonywanych transakcjach. Przypomnijmy na czym polega split payment. Jest to mechanizm, przy którym podatnik obowiązany jest do podzielenia płatności na wartość netto oraz wartość podatku VAT, która trafia na tzw. rachunek VAT. Zastosowanie mechanizmu podzielonej płatności jest konieczne gdy wartość transakcji wynosi co najmniej 15 tyś. zł, dotyczy towarów lub usług wymienionych w załączniku nr 15 a zarówno sprzedawca jak i odbiorca są podatnikami VAT.

Podatnik wystawiający fakturę ma obowiązek o zamieszczeniu na niej adnotacji ,,mechanizm podzielonej płatności’’. Jeżeli tego nie zrobi, grozi mu sankcja w wysokości odpowiadającej 30 % kwoty podatku wykazanego na fakturze.

Ważne! Adnotacja musi brzmieć dokładnie tak jak wspomniano wyżej. Zapis ,,podzielona płatność’’ lub inny nie będzie prawidłowy i będzie skutkował wymierzeniem podatnikowi wspomnianej kary.