Umorzone wierzytelności w koszty

interpretacja Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej z dnia 16 sierpnia 2019 r., nr 0112-KDIL3-3.4011.222.2019.1.MM

Problemy przedsiębiorców z nieregulowanymi należnościami od kontrahentów mogą być szybciej i wcale nie mniej korzystnie rozwiązane. Dyrektor KIS potwierdził niedawno, iż takie należności mogą zostać wliczone do kosztów, a w konsekwencji możliwe jest odzyskanie wcześniej zapłaconego podatku.

O wydanie interpretacji wystąpiła spółka, która sprzedawała towary swojej produkcji niemieckiemu kontrahentowi (z odroczonym terminem płatności). Wystawiała faktury dokumentujące tą sprzedaż oraz zaliczała ją do przychodów podlegających opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych.

Problem pojawił się, gdy kontrahent przestał regulować należności. Po procedurze windykacyjnej a także skierowaniu sprawy do sąd, spółka ostatecznie zawarła z dłużnikiem ugodę zwalniając go jednocześnie z części długu. Pozwala na to art. 508 kodeksu cywilnego:

,,zobowiązanie wygasa, gdy wierzyciel zwalnia dłużnika z długu, a dłużnik zwolnienie przyjmuje”

Dyrektor KIS przypomniał, że aby umorzona wierzytelność mogła zostać wliczona w koszty, muszą zostać spełnione pozostałe przesłanki, tj.  wierzytelność musi być wcześniej zarachowana jako przychód oraz nie może być przedawniona.

Przyznał również, że możliwe jest zaliczenie do kosztów umorzonych wierzytelności krajowych oraz zagranicznych (w kwocie netto).