Ulga termomodernizacyjna

Limit 53 000 zł przypada na jednego podatnika. Tak wynika z objaśnień podatkowych dotyczących ulgi termomodernizacyjnej z 9 września 2019 r.

Przypomnijmy, ulga termomodernizacyjna przysługuje podatnikom, którzy opodatkowują swoje dochody według skali podatkowej, podatkiem liniowym lub stosują ryczałt od przychodów ewidencjonowanych. Warunkiem jest, że podatnik zamierzający skorzystać z ulgi, jest właścicielem lub współwłaścicielem budynku mieszkalnego jednorodzinnego. Ponadto, budynek ten, najpóźniej na dzień dokonania odliczenia, musi posiadać status budynku mieszkalnego jednorodzinnego.

Niejasności pojawiły się przy uwzględnianiu limitu przewidzianego w przepisach. Jak wyjaśniło MF limit 53 000 zł to limit przypadającego na jednego podatnika, który w ciągu trzech lat poniósł wydatki związane z przedsięwzięciem termomodernizacyjnym w budynkach, których jest właścicielem lub współwłaścicielem. Co za tym idzie, w przypadku podatników pozostających w związku małżeńskim – limit ten będzie przysługiwał każdemu małżonkowi z osobna. 

Podstawą do odliczenia wydatków jest prawidłowo wystawiona faktura na podatnika korzystającego z ulgi.  Katalog wydatków uprawniających do ulgi obejmuje m.in. materiały budowlane wchodzące w skład instalacji ogrzewczej, przygotowania ciepłej wody użytkowej i ogrzewania elektrycznego, kolektory słoneczne oraz stolarka okienna i drzwiowa.