Ulga na złe długi w podatku dochodowym

Wraz z nowym rokiem zaczną obowiązywać nowe przepisy w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych wprowadzające tzw. ulgę na złe długi – znany podatnikom mechanizm funkcjonujący w VAT. Od 1 stycznia 2020 r. podatnicy podatków dochodowych będą mogli obniżyć podstawę opodatkowania o wartość wierzytelności pieniężnych zaliczaną do przychodów, jeżeli nie zostanie ona uregulowana lub zbyta w ciągu 90 dni od dnia upływu terminu płatności określonego w umowie lub na fakturze/rachunku.