Split payment tylko tam gdzie jest obowiązkowy

Interpretacja Dyrektora KIS z dnia 15 listopada 2019 r., nr 0111-KDIB1-1.4010.387.2019.1.SG

Od listopada br. w przypadku towarów i usług wskazanych w załączniku nr 15 do ustawy o VAT konieczne jest stosowanie mechanizmu podzielonej płatności. To 150 pozycji i tylko w stosunku do nich split payment jest obowiązkowy. Tam gdzie nie jest to konieczne mechanizm podzielonej płatności nie musi być stosowany.

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej wydał właśnie pierwszą interpretację w kwestii split paymentu, w której wyjaśnił, że:

,,pomimo oznaczenia faktury VAT klauzulą „mechanizm podzielonej płatności”, w sytuacji w której okaże się, że zakupione przez Wnioskodawcę towary lub usługi nie wchodzą w zakres towarów i usług wymienionych w załączniku nr 15 do ustawy o VAT, do Wnioskodawcy nie będzie miało zastosowania wyłączenie z kosztów uzyskania przychodów, o którym mowa w art. 15d ust. 1 pkt 3 ustawy o CIT.’’

Oznacza to, że jeżeli zdarzy się sytuacja, w której zostanie wystawiona faktura opatrzona klauzulą ,,mechanizm podzielonej płatność’’ jednak dokument ten nie będzie zawierał pozycji z załącznika nr 15, mechanizm podzielonej płatności nie będzie konieczny, a podatnik nie doświadczy przez to negatywnych skutków.