WIA upewni podatnika w kwestii stawki VAT

Wystąpienie o Wiążącą Informację Akcyzową ochroni podatnika również w kwestii podatku VAT.

Jak wynika z odpowiedzi jaką udzieliło Ministerstwo Finansowe Dziennikowi Gazeta Prawna ,, z ochrony prawnej określonej w art. 42c ust. 3 pkt 2 ustawy o VAT będą mogli korzystać posiadacze wiążącej informacji akcyzowej (WIA) wydawanej na podstawie ustawy o podatku akcyzowym jak również inni podatnicy posługujący się takimi decyzjami. Decyzje te określają bowiem właściwą klasyfikację towaru wg Nomenklatury Scalonej (CN) i tym samym ułatwią podatnikom prawidłowe przyporządkowanie stawki podatku VAT do danego grupowania CN. Warunkiem jednakże jest, aby towar będący przedmiotem transakcji opodatkowanych podatkiem VAT był tożsamy pod każdym względem z towarem będącym przedmiotem WIA.’’