Emerytury pomostowe dla większej grupy. Kto może się załapać?

Sejm przyjął nowelizację ustawy o emeryturach pomostowych. Wprowadza ona zabezpieczenia działaczy związkowych w sprawach zakresu prawa pracy oraz podwyższenie rocznego limitu odliczenia od dochodu wydatków z tytułu składek członkowskich zapłaconych na rzecz związków zawodowych w roku podatkowym. Emerytury będą wypłacane od przyszłego roku. 

Nowelizacja jest efektem porozumienia „Solidarności” z rządem i uchyla wcześniejszy charakter emerytur pomostowych. Nowe zapisy zabezpieczają związkowców w zakresie prawa pracy oraz podwyższa roczny limit odliczenia od dochodu wydatków z tytułu składek członkowskich zapłaconych na rzecz związków zawodowych w roku podatkowym. Dodatkowo przewidują też wyłączenie dodatku za szczególne warunki pracy z płacy minimalnej.

Czym są emerytury pomostowe?

Od 1 lipca emerytury pomostowe przysługiwanie będą kobietom, które ukończyły 55 rok życia i mężczyznom po 60 roku życia. Nowe przepisy zakładają również  zagwarantuje zwalnianym związkowcom wypłatę pensji aż do orzeczenia sądu pracy o zasadności tego zwolnienia. Dlatego też w przypadku konfliktu z pracodawcą i wynikającego z niego zwolnienia, powinni mieć gwarancję wypłaty pensji. Obecnie takie emerytury pobiera ok. 40 tys. osób, a średnia wypłata tego świadczenia jest na poziomie 4600 zł brutto. Emerytury pomostowe zaczną być wypłacane od początku przyszłego roku.