Sukces – Furtka w Polskim Ładzie zaaprobowana przez ZUS

Uzyskaliśmy pozytywną interpretację ZUS – nie ma obowiązku uwzględniania w postawie wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne wynagrodzenia wypłacanego wspólnikowi sp. z o.o. wykonującego określone w umowie spółki świadczenia niepieniężne!

Chodzi o art. 176 KSH dotyczący możliwości zastosowania wobec wspólnika obowiązku spełniania powtarzających się świadczeń niepieniężnych na rzecz spółki. Warunki zastosowania powyższego przepisu są trzy:

  1. zapisy umowy spółki nakładające na wspólnika obowiązek spełniania powtarzających się świadczeń niepieniężnych na rzecz spółki,
  2. członek zarządu musi być jednocześnie wspólnikiem spółki,
  3. członka zarządu nie może być przez spółkę zatrudniony (na podstawie umowy o pracę).

Przy zmianie umowy spółki należy pamiętać o tym, żeby świadczenia wspólnika nie wiązały się z zarządzaniem spółką, a wynagrodzenie wspólnika było rynkowe.

Jeżeli powyższe warunki zostały spełnione – wynagrodzenie wspólnika nie podlega oskładkowaniu. ZUS zgodził się z nami i potwierdził, że: ,,Katalog tytułów do objęcia obowiązkiem ubezpieczeń społecznych nie zawiera w swej treści osób fizycznych wykonujących za wynagrodzeniem powtarzające się świadczenia niepieniężne w rozumieniu art. 176 Kodeksu spółek handlowych wyłącznie na podstawie postanowień umowy spółki. Samo spełnienie obowiązku świadczeń, o których mowa w cytowanym przepisie bez nawiązania w tym zakresie np. umowy o pracę czy umowy o świadczenie usług nie może powodować powstania tytułu do ubezpieczeń.’’

Decyzja ZUS z dnia 9 lutego 2022 r., nr DI/100000/43/71/2022