8 wygranych spraw jednego dnia!

Dzisiaj przed Naczelnym Sądem Administracyjnym zostały pozytywnie rozpatrzone sprawy naszego klienta, w którym podważono prawo do odliczenia podatku VAT. NSA uchylił zaskarżone przez nas wyroki oraz decyzje I i II instancji na łączną kwotę ponad 2 mln zł, a także zasądził zwrot kosztów postępowania. Główną podstawą uchylenia wyroków były podnoszone przez nas nieprawidłowości w prowadzonej kontroli podatkowej i postępowaniu podatkowym oraz naruszenie prawa procesowego na etapie sądowym.