Sprzedaż towaru za złotówkę – akcja promocyjna, ale co z kosztami?

Interpretacja Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z dnia 8 października 2019 r., 0114-KDIP2-1.4010.346.2019.2.JF
Zakup towaru, a następna jego sprzedaż za 1 zł netto w ramach akcji promocyjnej nie pozbawia podatnika do zaliczenia takiego wydatku jako koszt uzyskania przychodu. Nie ma bowiem żadnych wątpliwości, że koszt zakupu jest ponoszony w celu osiągnięcia przychodu i zabezpieczenia jego źródła. Co więcej, w ustawie o PIT nie znajduje się ,, ograniczeń możliwości uznania poniesionych kosztów za koszty uzyskania przychodów z tej przyczyny, że podatnik uzyskuje przychody ze sprzedaży promocyjnej.’’

Reasumując, podatnik ma prawo do uznania za koszt podatkowy wydatków poniesionych na nabycie towarów lub usług sprzedawanych później w promocyjnej cenie 1 zł.