Nasza Kancelaria DBO Polska przed Trybunałem Sprawiedliwości Unii Europejskiej

Prowadzona przez naszą Kancelarię sprawa w zakresie podatku VAT i ryzyka uszczuplenia należności budżetu państwa w obszarze tego podatku trafiła do TSUE.

Naczelny Sąd Administracyjny dzięki naszym staraniom dostrzegł możliwość istnienia niezgodności polskiego prawa z prawem wspólnotowym i skierował pytanie prejudycjalne do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej.