Pandemia koronawirusa a wykonywanie zobowiązań umowych

W obliczu stanu zagrożenia epidemicznego wywołanego pandemią koronawirusa pojawia się coraz więcej wątpliwości o skuteczną realizację zaciągniętych zobowiązań umownych. Czy rozprzestrzeniający się w Polsce i na świecie koronawirus wpływa na realizację umów handlowych? Czy prawa i obowiązki wynikające z umów mogą zostać w sytuacji trwającej pandemii ograniczone? Czy możliwe jest uznanie, że pandemia koronawirusa stanowi siłę wyższą wyłączającą odpowiedzialność za niewykonanie/nienależyte wykonanie zobowiązania?

Odpowiedzi na powyższe pytania wymagają dokładnej analizy postanowień poszczególnych umów. Jeśli w związku z pandemią koronawirusa masz wątpliwości związane z realizacją zawartej przez Ciebie umowy zgłoś się do nas – Kancelaria DBO POLSKA Sp. z o.o. świadczy usługi w zakresie przygotowywania i analizy umów handlowych oraz oferuje kompleksową pomoc w negocjowaniu zmiany warunków umów w związku z zaistniałą sytuacją.