Wykaz działalności objętych zakazem od 13 marca 2020 r. w związku z wprowadzeniem stanu zagrożenia epidemicznego w Polsce

Rodzaj działalności objętej zakazem od 13 marca 2020 r. Zakres
zakazu
Przykłady podmiotów objętych ograniczeniem
Działalność polegająca na przygotowywaniu i podawaniu posiłków i napojów gościom siedzącym przy stołach lub gościom dokonującym własnego wyboru potraw z wystawionego menu, spożywanych na miejscu (ujętej w Polskiej Klasyfikacji Działalności w podklasie 56.10.A), z wyłączeniem realizacji usług polegających na przygotowywaniu i podawaniu żywności na wynos lub jej przygotowywaniu i dostarczaniu oraz działalności restauracyjnej lub barowej prowadzonej w środkach transportu, wykonywanej przez oddzielne jednostki, Całkowity zakaz prowadzenia aktualnie takiej działalności Bary, restauracje, jadłodajnie. Podmioty te mogą jednak prowadzić sprzedaż „na wynos” i z dostawą do klienta.
Działalność związana z organizacją, promocją lub zarządzaniem imprezami, takimi jak targi, wystawy, kongresy, konferencje, spotkania, włączając działalności polegające na zarządzaniu i dostarczaniu pracowników do obsługi terenów i obiektów, w których te imprezy mają miejsce (ujętej w Polskiej Klasyfikacji Działalności w podklasie 82.30.Z), Całkowity zakaz prowadzenia aktualnie takiej działalności Organizacja konferencji i eventów.
Działalność twórcza związana z wszelkimi zbiorowymi formami kultury i rozrywki (ujętej w Polskiej Klasyfikacji Działalności w dziale 90.0), Całkowity zakaz prowadzenia aktualnie takiej działalności Przedstawienia artystyczne, koncerty
Działalność związana ze sportem, rozrywkowej i rekreacyjnej (ujętej w Polskiej Klasyfikacji Działalności w dziale 93.0), w szczególności polegającej na prowadzeniu miejsc spotkań, klubów, w tym klubów tanecznych i klubów nocnych oraz basenów, siłowni, klubów fitness, Całkowity zakaz prowadzenia aktualnie takiej działalności Kluby taneczne, siłownie, kluby fitness
Działalność związana z konsumpcją i podawaniem napojów (ujętej w Polskiej Klasyfikacji Działalności w podklasie 56.30 Całkowity zakaz prowadzenia aktualnie takiej działalności Puby
Działalność związana z projekcją filmów lub nagrań wideo w kinach, na otwartym powietrzu lub w pozostałych miejscach oraz działalności klubów filmowych (ujętej w Polskiej Klasyfikacji Działalności w podklasie 59.14.Z) Całkowity zakaz prowadzenia aktualnie takiej działalności Kina
Działalność związana z prowadzeniem obiektów noclegowych turystycznych i miejsc krótkotrwałego zakwaterowania (ujętej w Polskiej Klasyfikacji Działalności w podklasie 55.20), Całkowity zakaz prowadzenia aktualnie takiej działalności Schroniska młodzieżowe, domy letniskowe, pozostałe miejsca krótkotrwałego zakwaterowania
Działalność związana z prowadzeniem kasyn, z wyłączeniem kasyn internetowych Całkowity zakaz prowadzenia aktualnie takiej działalności Kasyna
Działalności bibliotek, archiwów, muzeów oraz pozostałej działalności związanej z kulturą (ujętej w Polskiej Klasyfikacji Działalności w dziale 91.0) Całkowity zakaz prowadzenia aktualnie takiej działalności Biblioteki, muzea
Działalności w zakresie lecznictwa uzdrowiskowego, o którym mowa w art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz o gminach uzdrowiskowych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1056, z 2019 r. poz. 1815 oraz z 2020 r. poz. 284) Zakaz dotyczy działalności polegającej na nieudzielaniu pacjentom świadczeń opieki zdrowotne Uzdrowiska
Sprawowania kultu religijnego w miejscach publicznych, w tym w budynkach i innych obiektach kultu religijnego Powyżej 50 osób   Kościoły mają obowiązek  zapewnienia, aby w trakcie sprawowania kultu religijnego na danym terenie lub w danym obiekcie nie znajdowało się łącznie, zarówno wewnątrz i na zewnątrz pomieszczeń, nie więcej niż 50 osób, wliczając w to uczestników i osoby sprawujące kult religijny
W obiektach handlowych o powierzchni sprzedaży powyżej 2.000 m2 działalność w zakresie: 1) handlu detalicznego najemcom powierzchni handlowej, których przeważająca działalność polega na handlu: a) wyrobami tekstylnymi, b) wyrobami odzieżowymi, c) obuwiem i wyrobami skórzanymi, d) meblami i sprzętem oświetleniowym, e) sprzętem radiowo-telewizyjnym lub sprzętem gospodarstwa domowego, f) artykułami piśmiennymi i księgarskimi; 2) prowadzenia działalności gastronomicznej i rozrywkowej. Całkowity zakaz prowadzenia aktualnie takiej działalności Zakaz handlu i działalności gastronomicznej i rozrywkowej w galeriach handlowych. W galeriach handlowych mogą być jednak otwarte m.in. sklepy spożywcze, placówki bankowe, pralnie.