NSA w przedmiocie podatku dochodowego od osób fizycznych oddalił skargę kasacyjną organu podatkowego

Informujemy, że dnia 8 sierpnia 2018 r. Naczelny Sąd Administracyjny w przedmiocie podatku dochodowego od osób fizycznych oddalił skargę kasacyjną organu podatkowego (II FSK 2276/16). 

W przedmiotowej sprawie Sąd uznał, że przychodem wspólnika w związku z wystąpieniem ze spółki niebędącej osobą prawną jest kwota faktycznie otrzymana, a nie należna, gdyż źródłem tego przychodu nie jest odpłatne zbycie prawa majątkowego. Tym samym, przychodem podatnika w roku 2013 była rata ekwiwalentu pieniężnego (2.475.846,18 zł) wypłacona w tym roku, a nie ekwiwalent w pełnej wysokości, jak uznały to organy podatkowego (4.026.846,18 zł). 

Błędne interpetacje przepisów to częsty problem organów podatkowych, co z kolei daje podatnikom duże pole do działania i wyegzekwowania prawidłowego rozstrzygnięcia sprawy.