Kolejna wygrana przed Naczelnym Sądem Administracyjnym

21 lipca 2021 r. wygraliśmy i w Białymstoku (zob.Kolejna w tym miesiącu wygrana przed WSA w Białymstoku) i… w Warszawie przed Naczelnym Sądem Administracyjnym.

Działka naszej Klientki została objęta decyzją o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, z tytułu czego Wojewoda ustalił na jej rzecz odszkodowanie. W międzyczasie przedmiotowa działka uległa jednak podziałowi.

Sprawa swój finał znalazła przed NSA, który zgodził się z nami i potwierdził, iż uzyskane odszkodowanie stanowi źródło przychodu, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a) ustawy o PIT i jako takie, z uwagi na spełnienie ustawowych przesłanek, korzysta ze zwolnienia z podatku dochodowego od osób fizycznych na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 29 ustawy o PIT.

Bardziej niż wygrana cieszy nas radość naszej Klientki – bezcenne!

Wyrok NSA z dnia 20 lipca 2021 r., sygn. akt II FSK 27/19