E-faktury – teraz dobrowolne, później obowiązkowe

Ministerstwo Finansów planuje wdrożenie e-usługi administracyjnej w postaci ustrukturyzowanych faktur (e-faktury). Początkowo, tj. od 1 października 2021 r. na kiedy zaplanowano uruchomienie systemu, będzie on dobrowolny. Założenia Ministerstwa Finansów przewidują jednak wprowadzenie obowiązku korzystania z e-faktur w 2023 r.

Faktem jest, że fiskus będzie miał większą kontrolę nad przeprowadzanymi przez podatników transakcjami, co pozwoli mu szybciej reagować na oszustwa i wyłudzenia podatkowe.

Nie oznacza to jednak, że przedsiębiorcy na systemie nie skorzystają. Wystawianie e-faktur to przede wszystkim szybszy zwrot podatku VAT – 60 dniowy termin zwrotu skróci się dla nich do 40 dni.

Po drugie, bezpieczeństwo. Faktura pozostanie w bazie danych Ministerstwa Finansów i nie ulegnie zniszczeniu czy zaginięciu. Nie będzie zatem konieczności wydawania jej duplikatów.

Ponadto, wystawianie e-faktur za pośrednictwem bazy MF ma zagwarantować dostarczenie jej do kontrahenta, a wydawanie faktur według jednego wzorca będzie sporym ułatwieniem, tak samo jak wzajemne rozliczenia oraz księgowanie faktur.

E-faktury będą mogły być wystawiane przez podatnika lub osobę upoważnioną. Podatnik będzie mógł upoważnić np. biuro  rachunkowe bądź konkretną osobę do wystawiania e-faktur w jego imieniu i na jego rzecz.

Polska będzie czwartym krajem w Unii Europejskiej, który wprowadza e-faktury.