Kolejna w tym miesiącu wygrana przed WSA w Białymstoku

Sukces goni sukces. Tym razem na tapecie – podatek VAT w zakresie terminu odliczenia podatku naliczonego z tytułu importu usług. Nasz klient nie spełniał przesłanki wskazanej w art. 86 ust. 10b pkt 3 ustawy o VAT –  podatek VAT należny z tytułu importu usług wykazywany był po upływie 3 miesięcznego terminu, poprzez złożenie deklaracji VAT (w przypadku np. opóźnienia wystawienia faktury przez kontrahenta).

W naszej ocenie, warunki formalne pozwalające na odliczenie podatku stoją w sprzeczności z fundamentalną zasadą neutralności podatku VAT i są nieznane Dyrektywie 112 UE.

Postępowanie w naszej sprawie zostało zawieszone do czasu rozstrzygnięcia przez TSUE pytania prejudycjalnego, z którym wystąpił inny sąd w innej sprawie (WSA w Gliwicach w sprawie o sygn. akt I SA/Gl 495/19).

W minioną środę (21 lipca 2021 r.) WSA w Białymstoku przychylił się do naszego stanowiska, a my wraz z naszym Klientem możemy cieszyć się z wygranej.

Wyrok WSA w Białymstoku z dnia 21 lipca 2021 r., sygn. akt I SA/Bk 737/19