IP BOX – jak bezpiecznie stosować 5% stawkę podatku dochodowego

Ulga IP BOX weszła w życie 1 stycznia 2019 r. Oznacza to, że rozliczenie podatkowe za 2020 r. było dopiero drugim spotkaniem podatników z kwestią ustalania dochodów osiągniętych z kwalifikowanych praw własności intelektualnej. IP BOX pozwala na skorzystanie z preferencyjnej stawki podatku dochodowego w wysokości 5%, więc jest bardzo kuszącym rozwiązaniem. Przy jej stosowaniu należy jednak zachować ostrożność.

Kto może skorzystać z ulgi?

Ulga IP BOX przeznaczona jest dla podatników prowadzących działalność badawczo-rozwojową opodatkowanych podatkiem PIT I CIT (czyli m.in. osoby fizyczne prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą, wspólnicy spółki cywilnej, spółki jawnej oraz osoby prawne) osiągających dochody z kwalifikowanych praw własności intelektualnej.

Kwalifikowanym prawem własności intelektualnej jest:

  1. Patent,
  2. Prawo ochronne na wzór użytkowy,
  3. Prawo z rejestracji wzoru przemysłowego,
  4. Prawo z rejestracji topografii układu scalonego,
  5. Dodatkowe prawo ochronne dla patentu na produkt leczniczy lub produkt ochrony roślin,
  6. Prawo z rejestracji produktu leczniczego i produktu leczniczego weterynaryjnego dopuszczonych do obrotu,
  7. Wyłączne prawo hodowcy do ochrony wyhodowanej albo odkrytej i wyprowadzonej odmiany, a także do zarobkowego korzystania z niej (jest o nim mowa w ustawie z 26 czerwca 2003 r. o ochronie prawnej odmian roślin; tekst jedn. Dz.U z 2018 r., poz. 432 ze zm.),
  8. Autorskie prawo do programu komputerowego.

Prawo to powinno zostać wytworzone, rozwinięte lub ulepszone w ramach prowadzonej przez podatnika działalności B+R.

Z ulgi może zatem skorzystać na przykład programista przenoszący autorskie prawa majątkowe do programu komputerowego za co otrzymuje wynagrodzenie od zleceniodawcy.

IP BOX przyciąga kontrole podatkowe?

Podatnik korzystający z ulgi IP BOX musi liczyć się z tym, że może przyciągnąć uwagę fiskusa. Dlaczego? Jest to dużo niższa stawka podatku, która obwarowana jest spełnieniem kilku przesłanek, a więc fiskus będzie miał co sprawdzać.

Jak bezpiecznie korzystać z ulgi IP BOX?

Ulga IP BOX jest stosunkowo młodą ulgą, a więc praktyka w tym zakresie dopiero się kształtuje. Można jednak zapewnić sobie bezpieczeństwo jej stosowania, a to przy pomocy uzyskanej interpretacji indywidualnej. Baza interpretacji podatkowych dotyczących IP BOX jest już całkiem spora. Nic dziwnego, bowiem wydana w stosunku podatnika interpretacja podatkowa chroni go w ewentualnym sporze z fiskusem.

Prawidłowe sporządzenie wniosku o interpretację to klucz do sukcesu, dlatego tak ważne jest jego odpowiednie przygotowanie – możesz liczyć na naszą pomoc w tym zakresie.

Korekta rozliczeń za 2019r.  i 2020 r.

Nieskorzystanie z ulgi IP BOX w ubiegłych latach nie jest nieodwracalne. Podatnikowi przysługuje bowiem prawo do korekty zeznać podatkowych w celu uwzględnienia w nich ulgi IP BOX i wnioskowanie o stwierdzenie nadpłaty w podatku. Przed dokonaniem jednak takiej korekty warto zabezpieczyć się wspomnianą interpretacją indywidualną.

Sporządzamy wnioski o interpretację również w zakresie ulgi IP-BOX. W celu skorzystania z naszych usług zapraszamy do kontaktu. Zweryfikujemy czy kwalifikujesz się do ulgi i podejmiemy kroki, by zapewnić Ci bezpieczeństwo podatkowe jej stosowania.