Zerowy PIT dla młodych – decydująca jest data urodzin

Przepisy przejściowe z nowelizacji ustawy o PIT nie do końca są precyzyjne w tej kwestii. Z pomocą przyszło Ministerstwo Finansów, które w odpowiedzi na pytanie DGP wyjaśniło, że już w tym roku płatnik musi pilnować kiedy jego pracownik kończy 26 lat. MF potwierdziło, że kluczowy dla zwolnienia jest dzień przelewu – jeżeli ma on miejsce …

Koniec z limitem TAX FREE

W związku z wyrokiem TSUE w sprawie C-307/16 z 2018 r.  z polskiego prawa ma zniknąć limit przewidziany w art. 127 ust. 6 ustalający wysokość obrotów za poprzedni rok podatkowy w wysokości 400 000 zł uprawniający do samodzielnego zwrotu podatku w systemie TAX FREE. Takie rozwiązanie przewiduje projekt nowelizacji ustawy o VAT. Nie rozwiewa ona …

Goodwill nie podlega opodatkowaniu PCC

Wyrok NSA z 23 maja 2019 r., II FSK 1393/17 W ocenie NSA sprzedaż przedsiębiorstwa podlega podatkowi od czynności cywilnoprawnych w odniesieniu do poszczególnych składników z zastrzeżeniem, że tylko sprzedaż rzeczy i praw majątkowych jest opodatkowana. Sąd potwierdził, że skoro przepis art. 6 ust. 1 pkt 1 u.p.c.c. nakazuje przyjęcie w przypadku sprzedaży podstawy opodatkowania …

Ceny transferowe – zmiana stanowiska fiskusa

Interpretacja Szefa Krajowej Administracji Skarbowej z dnia 24 maja 2019 r., nrDPP13.8221.25.2019.GTM Szef Krajowej Administracji Skarbowej uznał wydaną przez Dyrektora KIS interpretację za nieprawidłową, który uznał wówczas, że zgodnie z przepisami obowiązującymi do końca 2018 roku ,, za wartość transakcji (odpowiednio innego zdarzenia) dla celów sporządzania dokumentacji transakcji z podmiotami powiązanymi należy przyjąć wartość, która …

Blokady rachunków bankowych firm

STIR to skrót od Systemu Teleinformatyczny Izby Rozliczeń analizujący dane pochodzące m.in. z JPK_VAT oraz danych o rachunkach bankowych, które otrzymuje bezpośrednio od banków i SKOKów. Jeżeli system wykryje podejrzane działania podmiotu, urzędnicy mogą zablokować rachunek bankowy firmy na 72 godziny z opcją przedłużenia blokady do trzech miesięcy. W tym okresie niemożliwe jest obciążanie rachunku …

Brak podatku przy samochodzie po leasingu pod jednym warunkiem.

Interpretacja Dyrektora KIS z 3 lipca 2019 r., nr 0115-KDIT2-3.4011.259.2019.1.JG Wyraźnie zakreśla się już korzystna linia interpretacyjna dla przedsiębiorców w kwestii leasingu samochodów. Ostatnio Dyrektor KIS potwierdził, że przedsiębiorca po zakończeniu umowy leasingu i wykorzystywaniu samochodu wyłącznie w celach osobistych, niezwiązanych z prowadzoną działalnością gospodarczą, będzie mógł go sprzedać nie płacąc przy tym podatku dochodowego. …

Dzień zapłaty w prawie podatkowym

wyrok NSA z dnia 25 lipca 2019 r., II FSK 2753/17 Zgodnie z art. 15a ust. 7 ustawy o CIT: ,,za koszt poniesiony uważa się koszt wynikający z otrzymanej faktury (rachunku) albo innego dowodu w przypadku braku faktury (rachunku), a za dzień zapłaty ‒ dzień uregulowania zobowiązań w jakiejkolwiek formie, w tym w wyniku potrącenia …

Kasa fiskalna w nowej odsłonie – pora na smartfony?

Nowy projekt rozporządzenia w sprawie kas rejestrujących mających postać oprogramowania przeznaczonego na smartfony czy tablety został skierowany do konsultacji. Celem projektu jest przede wszystkim zwalczanie nierejestrowanej sprzedaży detalicznej i ograniczenie unikania i uchylania się podatników od opodatkowania w zakresie podatku VAT. Z kas fiskalnych będą mogli korzystać podatnicy VAT czynni oraz zwolnieni. Rozporządzenie określa m.in.  …

Zwolnieni z VAT od 1 września 2019 r. nie będą zwolnieni

Od 1 września br. zwolnienie podmiotowe z podatku VAT utracą podatnicy nieprzekraczający 200 000 zł obrotu rocznie, handlujący: m.in. elektroniką, sprzętem RTV i AGD na odległość, Kosmetykami na odległość, Częściami do samochodów i motocykli – niezależnie od formy sprzedaży, tj. na odległość i stacjonarnie. Zwolnienie przestanie również przysługiwać podatnikom świadczącym usługi factoringu. Jak wskazuje nowelizacja …

Kopie certyfikatów od Facebook’a

interpretacja z 17.07.2019 r., 0111-KDIB1-2.4010.200.2019.2.BG Fiskus nadal ma wątpliwości co do kopii certyfikatów pobieranych przez Podatników ze stron internetowych Facebook’a i Google. Spółka, wnosząca o interpretację podatkową, pobrała certyfikaty rezydencji z panelu pomocy, do którego tylko ona miała dostęp i uznała je za standanrdowe certyfikaty, które pozwalają na uniknięcie pobierania podatku u źródła. Zdaniem fiskusa, …