Doradztwo prawne

Dlaczego warto korzystać z usług doradztwa prawnego?

Zapewniamy kompleksowe wsparcie w obszarach prawa istotnych dla biznesu. W ramach działu zajmujemy się:

wszechstronnym doradztwem strategicznym

analizą umów

opracowaniem warunków współpracy z kontrahentami krajowymi i zagranicznymi

opracowaniem optymalnych kierunków rozwoju firmy z uwzględnieniem dynamicznie zmieniających się przepisów prawa i sytuacji gospodarczej w kraju i na świecie

Opiniowanie i analizowanie

Opinie prawne, opracowanie i analiza umów z zakresu prawa cywilnego, gospodarczego i handlowego.

Procedury

RODO, w zakresie przeciwdziałaniu prania pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, należytej staranności i inne.

Ekspertyzy

Due diligence – w tym badanie stanu prawnego i podatkowego nieruchomości.

Obrót zagraniczny

Wsparcie podatkowe transakcji dokonywanych w obrocie zagranicznym.

Nieruchomości

Opinie w zakresie obrotu nieruchomościami – przygotowujemy i opiniujemy m.in. umowy w zakresie obrotu nieruchomościami.

Doradztwo

Nasi eksperci posiadają szeroką wiedzę i praktyczne doświadczenie w zakresie doradztwa w obrocie zagranicznym, są również autorami publikacji z tego zakresu m.in. Transakcje wewnątrzwspólnotowe, Eksport Import 2019 (Wydawnictwo Unimex).