Nowy wspólnik – amortyzacja po staremu

wyrok NSA z dnia 13 sierpnia 2019 r., II FSK 2899/17 NSA pochylił się w ostatnim czasie nad kwestią przekształcenia spółki kapitałowej, na której ciążyły ograniczenia w zakresie amortyzacji, w spółkę osobową.  Chodzi o zastosowanie ograniczenia wynikającego z art. 16 ust. 1 pkt 63 lit d ustawy o CIT w stosunku do podmiotu przekształconego oraz …

Import usług przy korzystaniu z usług zagranicznych informatyków

interpretacja Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z dnia 27 sierpnia 2019 r. nr 0111-KDIB3-3.4012.2 32.2019.2.PK Korzystanie z usług zagranicznych informatyków (osób fizycznych nie prowadzących działalności gospodarczej) i niezarejestrowanych w swoim kraju do celów podatku VAT wiąże się z koniecznością wykazania importu usług przez polskiego podatnika. Jak wskazuje interpretacja takie osoby ,,wykonywać będą czynności noszące znamiona wykonywania …

Paragon bez NIP? Nie będzie faktury

Jeżeli sprzedawca wyda nabywcy paragon bez zapisanego na nim numeru NIP nabywcy (będącego podatnikiem podatku VAT), nie będzie mógł w przyszłości wystawić faktury na podstawie takiego paragonu. Taki reżim będzie obowiązywał od 1 stycznia 2020 r. Naruszenie nowych przepisów, jak nie trudno się domyślić, będzie wiązało się z surowymi karami. Uniknął ich jednak podatnicy świadczący …

Faktura na usługi kompleksowe

wyrok NSA z dnia 5 czerwca 2019 r., I FSK 661/17 Faktura musi odzwierciedlać w sposób prawidłowy zdarzenia gospodarcze. Tylko w takim przypadku jest ona prawidłowa materialnoprawnie i może być pełnoprawnym dokumentem uprawniającym do odliczenia podatku. Jeżeli dokumentuje ona usługę kompleksową składającą się z kilku świadczeń, nie ma żadnych przeciwwskazań by rozbić ją na poszczególne …

Zerowy PIT dla młodych – decydująca jest data urodzin

Przepisy przejściowe z nowelizacji ustawy o PIT nie do końca są precyzyjne w tej kwestii. Z pomocą przyszło Ministerstwo Finansów, które w odpowiedzi na pytanie DGP wyjaśniło, że już w tym roku płatnik musi pilnować kiedy jego pracownik kończy 26 lat. MF potwierdziło, że kluczowy dla zwolnienia jest dzień przelewu – jeżeli ma on miejsce …

Koniec z limitem TAX FREE

W związku z wyrokiem TSUE w sprawie C-307/16 z 2018 r.  z polskiego prawa ma zniknąć limit przewidziany w art. 127 ust. 6 ustalający wysokość obrotów za poprzedni rok podatkowy w wysokości 400 000 zł uprawniający do samodzielnego zwrotu podatku w systemie TAX FREE. Takie rozwiązanie przewiduje projekt nowelizacji ustawy o VAT. Nie rozwiewa ona …

Goodwill nie podlega opodatkowaniu PCC

Wyrok NSA z 23 maja 2019 r., II FSK 1393/17 W ocenie NSA sprzedaż przedsiębiorstwa podlega podatkowi od czynności cywilnoprawnych w odniesieniu do poszczególnych składników z zastrzeżeniem, że tylko sprzedaż rzeczy i praw majątkowych jest opodatkowana. Sąd potwierdził, że skoro przepis art. 6 ust. 1 pkt 1 u.p.c.c. nakazuje przyjęcie w przypadku sprzedaży podstawy opodatkowania …

Ceny transferowe – zmiana stanowiska fiskusa

Interpretacja Szefa Krajowej Administracji Skarbowej z dnia 24 maja 2019 r., nrDPP13.8221.25.2019.GTM Szef Krajowej Administracji Skarbowej uznał wydaną przez Dyrektora KIS interpretację za nieprawidłową, który uznał wówczas, że zgodnie z przepisami obowiązującymi do końca 2018 roku ,, za wartość transakcji (odpowiednio innego zdarzenia) dla celów sporządzania dokumentacji transakcji z podmiotami powiązanymi należy przyjąć wartość, która …

Blokady rachunków bankowych firm

STIR to skrót od Systemu Teleinformatyczny Izby Rozliczeń analizujący dane pochodzące m.in. z JPK_VAT oraz danych o rachunkach bankowych, które otrzymuje bezpośrednio od banków i SKOKów. Jeżeli system wykryje podejrzane działania podmiotu, urzędnicy mogą zablokować rachunek bankowy firmy na 72 godziny z opcją przedłużenia blokady do trzech miesięcy. W tym okresie niemożliwe jest obciążanie rachunku …

Brak podatku przy samochodzie po leasingu pod jednym warunkiem.

Interpretacja Dyrektora KIS z 3 lipca 2019 r., nr 0115-KDIT2-3.4011.259.2019.1.JG Wyraźnie zakreśla się już korzystna linia interpretacyjna dla przedsiębiorców w kwestii leasingu samochodów. Ostatnio Dyrektor KIS potwierdził, że przedsiębiorca po zakończeniu umowy leasingu i wykorzystywaniu samochodu wyłącznie w celach osobistych, niezwiązanych z prowadzoną działalnością gospodarczą, będzie mógł go sprzedać nie płacąc przy tym podatku dochodowego. …