Sprzedaż nieruchomości komercyjnych – jaki podatek?

Sprzedaż nieruchomości komercyjnych – jaki podatek? Nadal problematyczną kwestią jest opodatkowanie sprzedaży nieruchomości komercyjnej, takich jak hotele czy galerie handlowe. Taka sprzedaż może być bowiem opodatkowana na dwa sposoby.  ✦ Pierwszy to uznanie tego za sprzedaż majątku i opodatkowanie takiej transakcji 23 procentowym podatkiem VAT. W takiej sytuacji nabywcy przysługuje prawo do odliczenia podatku zapłaconego w cenie. ✦ Innym …

Kancelaria DBO Polska zajęła 16 miejsce w Ogólnopolskim Rankingu Firm i Doradców Podatkowych!

Nasza Kancelaria zajeła 16 miejsce w 13 edycji Rankingu Firm i Doradców Podatkowych Dziennika Gazety Prawnej! 28 marca 2019 r. opublikowano wyniki ogólnopolskiego rankingu Firm i Doradców Podatkowych Dziennika Gazety Prawnej.DBO Polska sp. z o.o. działająca w ramach grupy DK Doradztwo z sukcesem zadebiutowała w rankingu zajmując w najliczniejszej kategorii średnie firmy (od 3 do …

Odmowa wydania opinii zabezpieczającej musi być usprawiedliwiona

Odmowa wydania opinii zabezpieczającej musi być usprawiedliwiona Wyrok NSA z 31 stycznia 2019 r., II FSK 3242/18  Naczelny Sąd Administracyjny wydał pierwszy wyrok w sprawie wydania opinii zabezpieczającej. Wspólnicy spółki z o.o. zamierzali przeprowadzić restrukturyzację przekształcającą spółkę z. o.o. w spółkę komandytową, by przygotować ją do przejęcia przez młodsze pokolenie. Wspólnicy mieli by ją najpierw podzielić tworząc …

Podatek od źródła przy kwocie niższej niż 2 mln zł?

Podatek od źródła przy kwocie niższej niż 2 mln zł? Wraz z początkiem roku weszły w życie przepisy o podatku u źródła. Jednak ich stosowanie częściowo zostało odroczone rozporządzeniem ministra finansów do 1 lipca tego roku. Mowa tutaj o rozliczeniu podatku od niektórych należności wypłacanych zagranicznym kontrahentom – m.in.odsetek, dywidend, należności licencyjnych oraz opłat za usługi np. …

Konkurs czy loteria ? Obowiązki organizatorów

Konkursy i loterie – obowiązki organizatora W tym artykule dowiesz sie: I. Co jest konkursem a co loterią?II. Co powinien zawierać wniosek i ile kosztuje? III. Obowiązki organizatorów.IV. Kary za organizowanie loterii bez zezwolenia.V. Podatek VAT Konkurs czy loteria? Podstawową kwestią decydująca o kwestiach zarówno formalnych jak i podatkowych jest określenie zasad na jakich jest …

Zawiadomienie o zawieszeniu przedawnienia – uchwała Naczelnego Sądu

Zawiadomienie o zawieszeniu przedawnienia – uchwała Naczelnego Sądu W dniu 18 marca 2019 r. Naczelny Sąd Administracyjny w składzie siedmiu podjął korzystną dla podatników uchwałę dotyczącą doręczenia zawiadomienia o zawieszeniu przedawnienia. Praw podatników na rozprawie, jako pełnomocnik Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Podatkowego, broniła z sukcesem doradca podatkowy z naszej kancelarii – Dorota Kosacka.  Treść uchwały z 18 …

Kolejna wygrana sprawa prowadzona przez naszą Kancelarię

Kolejna wygrana sprawa prowadzona przez naszą Kancelarię Dnia 11 kwietnia 2018 r. Wojewódzki Sąd Adminsitracyjny w Białymstoku  uchylił decyzję Dyrektora Izby Administracji Skarbowej oraz zasądził kwotę 14 247 zł tytułem zwrotu kosztów postępowania sadowego w przedmiocie zastosowania preferencyjnej stawki podatku od towarów i usług 0% (I SA/Bk 1861/17). Organy podatkowe uznały, że transakcje nie spełniają …

Zostaliśmy wyróżnieni w przez Rzeczpospolitą w XIII Ogólnopolskim Rankingu Firm Doradztwa Podatkowego 2019

Zostaliśmy wyróżnieni przez Rzeczpospolitą w XIII Ogólnopolskim Rankingu Firm Doradztwa Podatkowego 2019 W XIII Ogólnopolskim Rankingu Firm Doradztwa Podatkowego 2019 zostaliśmy wyróżnieni przez „Rzeczpospolitą” za skuteczność w obronie podatników przed sądami administracyjnymi. Kapituła w składzie prof. Elżbieta Chojna-Duch, prof. Hanna Litwińczuk, prof. Bogumił Brzeziński, prof. Leonard Etel, Piotr Kamiński – Wiceprezydent Pracodawców RP i Anna …

Miło nam poinformować, że nasza Kancelaria odniosła kolejny sukces!

Miło nam poinformować, że nasza Kancelaria odniosła kolejny sukces. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Białymstoku 27 lutego 2019 r. uchylił zaskarżoną decyzję oraz poprzedzającą jej wydanie decyzję Naczelnika Drugiego Urzędu Skarbowego w Białymstoku w przedmiocie podatku od towarów i usług (I SA/Bk 722/18). Wcześniejsze zarzuty organów podatkowych jakoby spółka uczestniczyła w karuzeli podatkowej i nie dochowała …

Wojewódzki Sąd Administracyjny uchylił zaskarżone przez nas postanowienie

Miło jest nam poinformować, że Wojewódzki Sąd Administracyjny w Białymstoku dnia 3 października 2018 r. uchylił zaskarżone przez nas postanowienie oraz poprzedzające jego wydanie postanowienie Naczelnika Podlaskiego Urzedu Skarbowego (I SA/Bk 435/18).  Organy obu instancji naruszyły przepisy przewidujące możliwość przedłużenia terminu zadeklarowanej kwoty zwrotu nadwyżki podatku, który nie powinien przekroczyć 60 dni. Chcąc przedłużyć ten …