Zmiany w dokumentacji transakcji wewnątrzwspólnotowych

Od 1 stycznia 2020 r. wchodzą w życie przepisy rozporządzenia unijnego, które niosą za sobą regulacje dotyczące dokumentowania transakcji wewnątrzwspólnotowych w celu zastosowania stawki 0%. Mowa o posiadaniu co najmniej dwóch dowodów niebędących ze sobą w sprzeczności potwierdzających okoliczność przemieszczenia towaru z jednego państwa członkowskiego do drugiego.  Spełnienie tego wymogu oznacza możliwość bezpiecznego zastosowania stawki …

Mały ZUS Plus – zgłoszenie do 8 stycznia

Opłacanie składek w ramach Małego ZUS-u Plus będzie możliwe od 1 lutego 2020 r, ale czas na zgłoszenie do jego korzystania upływa 8 stycznia 2020 r. Warunkiem skorzystania z Małego ZUS-u Plus jest: – nieprzekroczenie rocznego przychodu w wysokości 120 tys. zł, – konieczność prowadzenia działalności w poprzednik roku przez co najmniej 60 dni, – …

Podatek od nieruchomości – tablice reklamowe na wynajętym gruncie

Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 25 września 2019 r., sygn. akt II FSK 3286/17 NSA wydał niedawno wyrok, który przełamał utrwaloną już linię orzecznictwa w kwestii tablic reklamowych postawionych na wynajętym gruncie oraz podatnikowi obowiązanemu do uiszczenia podatku od nieruchomości z tego tytułu. Do tej pory sądy stały na stanowisku, że to właściciel budowli …

Nieodpłatnym świadczeniem też jest różnica w poręczeniach

Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 31 lipca 2019 r., sygn. akt II FSK 2908/17 W sytuacji gdy podmioty powiązane udzielają sobie wzajemnie poręczeń istotna jest kwota poręczenia. Spółka udzielająca poręczenia w niższej kwocie jest bowiem zobowiązana do rozpoznania u siebie przychodu z nieodpłatnych świadczeń. W ocenie NSA spółka udzielająca poręczenia bierze na siebie ryzyko …

Wydatki na plany kapitałowe kosztem kwalifikowanym

Interpretacja Dyrektora KIS z dnia 7 listopada 2019 r., nr 0111-KDIB1-3.4010.344.2019.1.MO Dyrektor KIS odniósł się niedawno do kwestii wpłat na PPK oraz możliwości zaliczenia ich do kosztów kwalifikowanych. Dobra wiadomość dla przedsiębiorców korzystających z ulgi B+R to taka, iż: ,,(…) należy uznać, że wpłata na PPK w części finansowanej przez pracodawcę, jako dodatkowy element wynagrodzenia …

Mikrorachunek podatkowy od 1 stycznia 2020 r. ale możesz go sprawdzić już dziś

Od 1 stycznia 2020 r. PIT, CIT i VAT zapłacimy do urzędu skarbowego wyłącznie za pomocą indywidualnego rachunku podatkowego (mikrorachunku podatkowego). Swój numer mikrorachunku można sprawdzić już teraz w generatorze dostępnym na stronie podatki.gov.pl lub w dowolnym urzędzie skarbowym. Wystarczy podać swój numer PESEL lub NIP. Indywidualny rachunek podatkowy, tak zwany mikrorachunek podatkowy, to nowe …

WIA upewni podatnika w kwestii stawki VAT

Wystąpienie o Wiążącą Informację Akcyzową ochroni podatnika również w kwestii podatku VAT. Jak wynika z odpowiedzi jaką udzieliło Ministerstwo Finansowe Dziennikowi Gazeta Prawna ,, z ochrony prawnej określonej w art. 42c ust. 3 pkt 2 ustawy o VAT będą mogli korzystać posiadacze wiążącej informacji akcyzowej (WIA) wydawanej na podstawie ustawy o podatku akcyzowym jak również inni …

Split payment tylko tam gdzie jest obowiązkowy

Interpretacja Dyrektora KIS z dnia 15 listopada 2019 r., nr 0111-KDIB1-1.4010.387.2019.1.SG Od listopada br. w przypadku towarów i usług wskazanych w załączniku nr 15 do ustawy o VAT konieczne jest stosowanie mechanizmu podzielonej płatności. To 150 pozycji i tylko w stosunku do nich split payment jest obowiązkowy. Tam gdzie nie jest to konieczne mechanizm podzielonej …