Ulga dla młodych – objaśnienia podatkowe

Stosowanie ulgi dla młodych od początku jej wprowadzenia nastręcza sporo praktycznych problemów. Z pomocą przychodzą objaśnienia podatkowe z dnia 14 kwietnia 2020 r., których najważniejsze kwestie przedstawiamy poniżej: Wiek podatnika Prawo do skorzystania z ulgi dla młodych przysługuje podatnikowi również w dniu jego 26. urodzin. Pamiętać należy, że w  przypadku gdy dzień 26. urodzin przypada …

Odliczenie przekazanej darowizny od dochodu

W związku z pandemią koronawirusa zasoby placówek medycznych ubywają w błyskawicznym tempie. Nieoceniona okazuje się zatem pomoc podatników. Zachętą do przekazywania darowizn zarówno pieniężnych jak i rzeczowych jest możliwość zmniejszenia podstawy opodatkowania o nawet 200% wartości darowizny związanej z zapobieganiem oraz zwalczaniem zakażenia koronawirusem na rzecz podmiotów świadczących opiekę zdrowotną. Obniżenie podstawy opodatkowania o 200% …

Aktualizacja VAT-26 przy zwrocie auta

Interpretacja Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z dnia 14 lutego 2020 r., nr 0113-KDIPT1-3.4012.860.2019.1.MWJ Wykorzystywanie samochodów wyłącznie do działalności gospodarczej wiąże się z obowiązkiem składania naczelnikowi urzędu skarbowego informacji o tych pojazdach w terminie 7 dni od dnia, w którym podatnik poniesie pierwszy wydatek związany z tymi pojazdami (wykorzystuje się do tego formularz VAT-26). Organ podatkowy …

To nie podatnik decyduje o podatku od najmu

Wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 22 października 2019 r., sygn. akt II FSK 1581/18 Dotychczasowo, co potwierdzał sam Naczelny Sąd Administracyjny, o tym czy najem jest prywatny czy związany z działalnością gospodarczą przesądzała decyzja podatnika. Jednak jego najnowszy wyrok z dnia 22 października 2019 r. przyjął całkowicie odmienną tezę. Cała sprawa rozpoczęła się od …

Strata pieniężna w wyniku kradzieży z firmowego konta poza kosztami

Interpretacja Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z dnia 13 maja 2019 r., nr 0112-KDIL3-1.4011.101.2019.1.AG Wnioskodawca padł ofiarą kradzieży z konta firmowego. Zarówno bank jak i Wnioskodawca dochowali wszystkich procedur bezpieczeństwa. Komputer, z którego Wnioskodawca dokonywał płatności internetowych posiadał odpowiednie oprogramowanie antywirusowego, a Wnioskodawca posiadał NIK nadany przez Bank, hasło do banku oraz powrotny numer przychodzący na …

Zwrot kosztów używania samochodów prywatnych nie jest przychodem pracownika

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z dnia 12 lipca 2019 r., sygn. akt III SA/Wa 2256/18 Zdarza się, że pracodawcy zawierają z pracownikami umowy dotyczące wykorzystania ich prywatnych samochodów do celów służbowych, a pracodawca obowiązuje się do zwrotu pracownikom kosztów ich używania. Pojawia się zatem kwestia ewentualnego rozpoznania przychodu po stronie pracownika z tytułu otrzymanego ekwiwalentu. …

Ekwiwalent za pracę zdalną na prywatnym sprzęcie pracownika

Znaczna część pracowników w obliczu pandemii koronawiursa została zmuszona do pracy z domu. Nie wszyscy jednak zostali wyposażeni w sprzęt służbowy i wykorzystują prywatny komputer, drukarkę czy telefon. W zamian za to otrzymują od pracodawcy rekompensatę pieniężną za ich używanie. Ustawa o PIT wskazuje, iż wolne od podatku dochodowego są ekwiwalenty pieniężne za używane przez …

Pakiet pomocowy łagodzący negatywne skutki epidemii koronawirusa

W sobotę 28 marca 2020 r. została uchwalona pierwsza ustawa pomocowa przewidująca rozwiązania, które podatnicy mogą wykorzystać by zniwelować negatywne skutki epidemii koronawirusa. Przedstawiamy te, które mogły umknąć podatnikom będąc przyćmione przez dofinansowania zatrudnień czy świadczeń postojowych. O to kilka z nich: Możliwość rezygnacji z uproszczonych zaliczek przez małych podatników Mali podatnicy mogą zamiast tego, …

Wynagrodzenie za czas montażu środka trwałego poza kosztami powiększającymi jego wartość

Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 17 października 2019 r., sygn. akt II FSK 3571/17 Wynagrodzenie należne pracownikom za czas montażu nabytego przez spółkę środka trwałego nie podwyższa jego wartości. Sąd rozpatrywał kwestię sposobu zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wynagrodzeń, premii oraz tzw. trzynastej pensji jakie spółka wypłaca pracownikom wykonującym montaż składników majątku, które będą …