Przelew wystarczającym dowodem zakupu

Interpretacja Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z dnia 10 października 2019 r., 0112-KDIL3-1.4011.227.2019.1.GM W najnowszej interpretacji podatkowej Dyrektor KIS uznał, że brak faktury przy jednoczesnym posiadaniu przez podatnika potwierdzeń dokonanych przelewów bankowych jest wystarczające do uznania wydatku za koszt uzyskania przychodu. Organ interpretacyjny powołał się w tym przypadku na art. 180 § 1 ordynacji podatkowej, który …

Wiążąca Informacja Stawkowa od 1 listopada 2019 r.

Od 1 listopada br. można już występować o wydanie Wiążącej Informacji Stawkowej pozwalającej podatnikowi na ustalenie właściwej stawki podatku VAT dla danego towaru lub usługi. Istotną różnicą pomiędzy WIS a wydawanymi do tej pory interpretacjami w tym zakresie jest fakt, iż Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej będzie musiał samodzielnie sklasyfikować dany towar lub usługę (w przypadku …

Ministerstwo Finansów odpowiada na najczęstsze pytania dot. schematów podatkowych

Ministerstwo Finansów opublikowało odpowiedzi na najczęstsze wątpliwości jakie mają podatnicy w zakresie schematów podatkowych. MF wskazał m.in., że: – Szef KAS nie prowadzi listy schematów podatkowych standaryzowanych. W przypadku, gdy podmiot przekazujący informację nie posiada wiedzy, że dany schemat standaryzowany został już zgłoszony i nadano mu NSP, to należy złożyć MDR-1 tak, jakby był to …

WAŻNE! Szansa na odzyskanie nadpłaconego VAT przez eksporterów

TSUE wydał ważny wyrok z punktu widzenia eksporterów stosujących stawkę zerową VAT (wyrok w sprawie C-653/18 z dnia 17 października 2019 r.). Sprawa dotyczyła podatnika wywożącego telefony komórkowe na Ukrainę, któremu podważono prawo do zastosowania zerowej stawki VAT nakładając mu tym samym stawkę odpowiednią dla sprzedaży krajowej. Organy podatkowe uzasadniały to tym, iż sprzedawane towary …

Split payment

Z dniem 1 listopada 2019 r. podatnicy działający w branżach najbardziej narażonych na wyłudzenia skarbowe mają obowiązek dzielenia płatności przy dokonywanych transakcjach. Przypomnijmy na czym polega split payment. Jest to mechanizm, przy którym podatnik obowiązany jest do podzielenia płatności na wartość netto oraz wartość podatku VAT, która trafia na tzw. rachunek VAT. Zastosowanie mechanizmu podzielonej …

Umorzone wierzytelności w koszty

interpretacja Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej z dnia 16 sierpnia 2019 r., nr 0112-KDIL3-3.4011.222.2019.1.MM Problemy przedsiębiorców z nieregulowanymi należnościami od kontrahentów mogą być szybciej i wcale nie mniej korzystnie rozwiązane. Dyrektor KIS potwierdził niedawno, iż takie należności mogą zostać wliczone do kosztów, a w konsekwencji możliwe jest odzyskanie wcześniej zapłaconego podatku. O wydanie interpretacji wystąpiła spółka, …

Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych

W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. 2019 r. poz. 1115 ze zm) na: spółki jawne, spółki komandytowe, spółki komandytowo-akcyjne, spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, spółki akcyjne, z wyjątkiem spółek publicznych proste spółki akcyjne (od 1 marca 2020 r.) – został …

Ulga termomodernizacyjna

Limit 53 000 zł przypada na jednego podatnika. Tak wynika z objaśnień podatkowych dotyczących ulgi termomodernizacyjnej z 9 września 2019 r. Przypomnijmy, ulga termomodernizacyjna przysługuje podatnikom, którzy opodatkowują swoje dochody według skali podatkowej, podatkiem liniowym lub stosują ryczałt od przychodów ewidencjonowanych. Warunkiem jest, że podatnik zamierzający skorzystać z ulgi, jest właścicielem lub współwłaścicielem budynku mieszkalnego …

Nowy wspólnik – amortyzacja po staremu

wyrok NSA z dnia 13 sierpnia 2019 r., II FSK 2899/17 NSA pochylił się w ostatnim czasie nad kwestią przekształcenia spółki kapitałowej, na której ciążyły ograniczenia w zakresie amortyzacji, w spółkę osobową.  Chodzi o zastosowanie ograniczenia wynikającego z art. 16 ust. 1 pkt 63 lit d ustawy o CIT w stosunku do podmiotu przekształconego oraz …

Import usług przy korzystaniu z usług zagranicznych informatyków

interpretacja Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z dnia 27 sierpnia 2019 r. nr 0111-KDIB3-3.4012.2 32.2019.2.PK Korzystanie z usług zagranicznych informatyków (osób fizycznych nie prowadzących działalności gospodarczej) i niezarejestrowanych w swoim kraju do celów podatku VAT wiąże się z koniecznością wykazania importu usług przez polskiego podatnika. Jak wskazuje interpretacja takie osoby ,,wykonywać będą czynności noszące znamiona wykonywania …