Dzień zapłaty w prawie podatkowym

wyrok NSA z dnia 25 lipca 2019 r., II FSK 2753/17 Zgodnie z art. 15a ust. 7 ustawy o CIT: ,,za koszt poniesiony uważa się koszt wynikający z otrzymanej faktury (rachunku) albo innego dowodu w przypadku braku faktury (rachunku), a za dzień zapłaty ‒ dzień uregulowania zobowiązań w jakiejkolwiek formie, w tym w wyniku potrącenia …

Kasa fiskalna w nowej odsłonie – pora na smartfony?

Nowy projekt rozporządzenia w sprawie kas rejestrujących mających postać oprogramowania przeznaczonego na smartfony czy tablety został skierowany do konsultacji. Celem projektu jest przede wszystkim zwalczanie nierejestrowanej sprzedaży detalicznej i ograniczenie unikania i uchylania się podatników od opodatkowania w zakresie podatku VAT. Z kas fiskalnych będą mogli korzystać podatnicy VAT czynni oraz zwolnieni. Rozporządzenie określa m.in.  …

Zwolnieni z VAT od 1 września 2019 r. nie będą zwolnieni

Od 1 września br. zwolnienie podmiotowe z podatku VAT utracą podatnicy nieprzekraczający 200 000 zł obrotu rocznie, handlujący: m.in. elektroniką, sprzętem RTV i AGD na odległość, Kosmetykami na odległość, Częściami do samochodów i motocykli – niezależnie od formy sprzedaży, tj. na odległość i stacjonarnie. Zwolnienie przestanie również przysługiwać podatnikom świadczącym usługi factoringu. Jak wskazuje nowelizacja …

Kopie certyfikatów od Facebook’a

interpretacja z 17.07.2019 r., 0111-KDIB1-2.4010.200.2019.2.BG Fiskus nadal ma wątpliwości co do kopii certyfikatów pobieranych przez Podatników ze stron internetowych Facebook’a i Google. Spółka, wnosząca o interpretację podatkową, pobrała certyfikaty rezydencji z panelu pomocy, do którego tylko ona miała dostęp i uznała je za standanrdowe certyfikaty, które pozwalają na uniknięcie pobierania podatku u źródła. Zdaniem fiskusa, …

Najem – czy to działalność gospodarcza?

interpretacja Dyrektora KIS z 03.07.2019 r., 0115-KDIT3.4011.215.2019.1.AK Mężczyzna wystąpił z wnioskiem o wydanie interpretacji podatkowej w zakresie krótkoterminowego, okazjonalnego wynajmu mieszkania, na zakup którego zaciągnął niekorzystny kredyt. W wyniku sytuacji życiowej, Wnioskodawca nie potrzebował już nowego mieszkania, a jego sprzedaż była nieopłacalna. Z uwagi na wysokie koszty związane z utrzymaniem mieszkania, Wnioskodawca zdecydował się na …

Odpowiedzialność członka zarządu bez wpisu do KRS

Wyrok NSA z 14.05.2019 r., II FSK 1832/17 Zgromadzenie wspólników powołało na prezesa spółki osobę, która zgodnie z KSH nie mogła nim być z uwagi na skazanie prawomocnym wyrokiem (art. 18 § 2 KSH). Sąd rejestrowy odmówił zatem wpisania go do Krajowego Rejestru Sądowego. Nie miało to jednak wpływu na odpowiedzialność za zaległości podatkowe spółki …

Zasada zaufania ponad wszystko

Wyrok NSA z 17.04.2019 r.,  I FSK 494/17 Organy podatkowe nie mogą żądać zapłaty podatku i odsetek od zaległości podatkowych jeżeli wcześniejsze stanowisko organu podczas kontroli oraz ugruntowana linia orzecznictwa, którą kierował się podatnik, wskazywały na brak obowiązki jego naliczania. Sprawa dotyczyła spółki, która zawarła w 2012 r. umowę na kompleksowe utrzymanie autostrady z Generalną …

Indywidualny rachunek podatkowy

Ministerstwo Finansów planuje wprowadzenie indywidualnych rachunków podatkowych, które miałyby obowiązywać już od stycznia 2020 r. Każdy z podatników oraz płatników otrzyma swój własny, indywidualny rachunek bankowy, za pośrednictwem którego będą wpłacać: podatek dochodowy od osób fizycznych, podatek dochodowy od osób prawnych, podatek VAT, niepodatkowe należności budżetowe – na rachunki bankowe poszczególnych urzędów skarbowych. Jak podatnik …

Biała lista podatników VAT – subkonta

Ministerstwo ostatnimi czasy odniosło się do białej listy podatników i rachunków wirtualnych oraz subkont. Jak wskazuje, numery subkont nie muszą znajdować się na białej liście podatników VAT, pod warunkiem że związany z nim rachunek rozliczeniowy znajduje się w wykazie. Przypomnijmy, biała lista to wykaz podmiotów: zarejestrowanych jak podatnicy podatku VAT, do których naczelnik urzędu skarbowego …

Koniec z deklaracjami VAT

Nowelizacja ustawy o VAT oraz niektórych innych ustaw przewiduje zastąpienie składanych deklaracji VAT-7 i VAT-7K oraz informacji o prowadzonej ewidencji VAT w postaci plików JPK_VAT jednym przekształconym plikiem JPK_VAT. Będzie on składany w takim samym terminie, tj. do 25. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym powstał obowiązek podatkowy. Co istotne, nie będzie konieczności dołączania …