Ceny transferowe od 1 stycznia 2019 r.

Ceny transferowe od 1 stycznia 2019 r. Korekta cen transferowych ➣ Podatnik może, zgodnie z nowymi przepisami (art. 11e updop), dokonać korekty cen transferowych poprzez zmianę wysokości uzyskanych przychodów lub poniesionych kosztów uzyskania przychodów, jeżeli są spełnione łącznie następujące warunki: ✦ w transakcjach kontrolowanych realizowanych przez podatnika w trakcie roku podatkowego ustalone zostały warunki, które …

Nasza Kancelaria uzyskała korzystną dla klienta interpretację podatkową

Nasza Kancelaria uzyskała korzystną dla klienta interpretację podatkową W przedmiocie podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych odpłatnego zbycia działek niezabudowanych otrzymanych nieodpłatnie wiele lat wcześniej.  Nasz klient w 1989 r. nabył w drodze nieodpłatnej umowy gospodarstwo rolne. Na skutek podejmowanych przez Urząd Miasta działań rozpoczął się proces podziału przedmiotowej nieruchomości wraz z …

NSA w przedmiocie podatku dochodowego od osób fizycznych oddalił skargę kasacyjną organu podatkowego

Informujemy, że dnia 8 sierpnia 2018 r. Naczelny Sąd Administracyjny w przedmiocie podatku dochodowego od osób fizycznych oddalił skargę kasacyjną organu podatkowego (II FSK 2276/16).  W przedmiotowej sprawie Sąd uznał, że przychodem wspólnika w związku z wystąpieniem ze spółki niebędącej osobą prawną jest kwota faktycznie otrzymana, a nie należna, gdyż źródłem tego przychodu nie jest odpłatne …

Kolejna wygrana sprawa prowadzona przez naszą Kancelarię

Kolejna wygrana sprawa prowadzona przez naszą Kancelarię Dnia 11 kwietnia 2018 r. Wojewódzki Sąd Adminsitracyjny w Białymstoku  uchylił decyzję Dyrektora Izby Administracji Skarbowej oraz zasądził kwotę 14 247 zł tytułem zwrotu kosztów postępowania sadowego w przedmiocie zastosowania preferencyjnej stawki podatku od towarów i usług 0% (I SA/Bk 1861/17). Organy podatkowe uznały, że transakcje nie spełniają …