Brak ograniczenia w kosztach usług szkoleniowych od podmiotów powiązanych

Brak ograniczenia w kosztach usług szkoleniowych od podmiotów powiązanych Interpretacja  Dyrektora KIS z 16 kwietnia 2019 r., nr. 0111-KDIB2-3.4010.110.2019.1.KK Spółka akcyjna, której jedynym akcjonariuszem jest spółka będąca holednerskim rezydentem podatkowym (podmiot powiązany) nabywa od niej usługi o charakterze niematerialnym, takie jak usługi o charakterze zarządczym, IT czy HR. Wśród nich są również usługi szkoleniowe polegające …

Kasy fiskalne – obowiązek złożenia oświadczenia dotyczącego zasad prowadzenia ewidnecji przez pracowników

Kasy fiskalne – obowiązek złożenia oświadczenia dotyczącego zasad prowadzenia ewidnecji przez pracowników Wprowadzenie kas fiskalnych online to nie jedyny obowiązek wprowadzony rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie kas rejestrujących. Podatnicy użytkujący kasy fiskalne – zarówno te online jak i z elektroniczną czy papierową kopią paragonu są obowiązani do zapozania wszystkich osób …

Sprzedaż wyrobów tytoniowych

Sprzedaż wyrobów tytoniowych  obowiązek rejestracji w systemie Track&Trace do 20 maja 2019 r. Do 20 maja producenci, linie produkcyjne, imoprterzy, dystrybutorzy oraz punkty detaliczne mają obowiązek dokonania rejestracji w systemie Track&Trace, który ma wspomóc walkę z nielegalnym handlem wyrobami tytoniowymi. Wszystkie podmioty uczestniczące w obrocie wyrobami tytoniowymi (oprócz pierwszego punktu detalicznego – sklepu) muszą dodatkowo raportować przemieszczanie …

Nie każdy otrzyma zwrot z wymiany kasy fiskalnej

Nie każdy otrzyma zwrot z wymiany kasy fiskalnej Przypomnijmy, nowe przepisy mają wprowadzić obowiązek stosowania kas fiskalnych online, które będą automatycznie przesyłać dane o sprzedaży do Centralnego Repozytorium Kas – mają one stanowić elektroniczny obraz paragonów.  Od 1 stycznia 2020 r. ze starych kas nie będą mogli korzystać:  ❖ przedsiębiorcy – świadczący naprawy pojazdów silnikowych oraz motorowerów, …

Koszty dojazdu i noclegu nie stanowią przychodu pracownika

Koszty dojazdu i noclegu nie stanowią przychodu pracownika Interpretacja Dyrektora KIS z 26 marca 2019 r., nr. 0115-KDIT2-2.4011.39.2019.1.MU  Dyrektor KIS potwierdził, że zakwaterowanie i dojazd nie stanowi przychodu pracownika.  Co za tym idzie, pracodawca nie musi doliczać do przychodu pracownika wydatków, które poniósł na wynajęcie dla niego hotelu na czas podróży służbowej. Jak stwierdził Dyrektor KIS …

Komornik sądowy nie podlega opodatkowaniu VAT

Komornik sądowy nie podlega opodatkowaniu VAT  Interpretacja ogólna z 15 kwietnia 2019 r.,  nr. PT9.8101.1.2019  Minister Finansów wydał interpretację ogólną omawiającą status komorników sądowych wykonujących czynności w postępowaniu egzekucyjnym i zabezpieczającym jako podatników podatku od towarów i usług. W myśl przepisów ustawy o podatku od towarów i usług opodatkowaniu podatkiem VAT podlega odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na …

Nie wszystkie nowe dowody pozwalają na wznowienie postępowania podatkowego

Nie wszystkie nowe dowody pozwalają na wznowienie postępowania podatkowego  Wyrok NSA z 6 marca 2019 r., II FSK 566/17  Co do zasady za legalną i prawidłową uznaje się każdą ostateczną decyzję. Wznowienie postępowania stanowi nadzwyczajny tryb wzruszenia decyzji ostatecznej. Możliwe jest m.in.  gdy decyzja wydana została w wyniku przestępstwa lub gdy dowody, na których podstawie …

Sprzedaż nieruchomości komercyjnych – jaki podatek?

Sprzedaż nieruchomości komercyjnych – jaki podatek? Nadal problematyczną kwestią jest opodatkowanie sprzedaży nieruchomości komercyjnej, takich jak hotele czy galerie handlowe. Taka sprzedaż może być bowiem opodatkowana na dwa sposoby.  ✦ Pierwszy to uznanie tego za sprzedaż majątku i opodatkowanie takiej transakcji 23 procentowym podatkiem VAT. W takiej sytuacji nabywcy przysługuje prawo do odliczenia podatku zapłaconego w cenie. ✦ Innym …

Kancelaria DBO Polska zajęła 16 miejsce w Ogólnopolskim Rankingu Firm i Doradców Podatkowych!

Nasza Kancelaria zajeła 16 miejsce w 13 edycji Rankingu Firm i Doradców Podatkowych Dziennika Gazety Prawnej! 28 marca 2019 r. opublikowano wyniki ogólnopolskiego rankingu Firm i Doradców Podatkowych Dziennika Gazety Prawnej.DBO Polska sp. z o.o. działająca w ramach grupy DK Doradztwo z sukcesem zadebiutowała w rankingu zajmując w najliczniejszej kategorii średnie firmy (od 3 do …

Odmowa wydania opinii zabezpieczającej musi być usprawiedliwiona

Odmowa wydania opinii zabezpieczającej musi być usprawiedliwiona Wyrok NSA z 31 stycznia 2019 r., II FSK 3242/18  Naczelny Sąd Administracyjny wydał pierwszy wyrok w sprawie wydania opinii zabezpieczającej. Wspólnicy spółki z o.o. zamierzali przeprowadzić restrukturyzację przekształcającą spółkę z. o.o. w spółkę komandytową, by przygotować ją do przejęcia przez młodsze pokolenie. Wspólnicy mieli by ją najpierw podzielić tworząc …