Konkurs czy loteria ? Obowiązki organizatorów

Konkursy i loterie – obowiązki organizatora W tym artykule dowiesz sie: I. Co jest konkursem a co loterią?II. Co powinien zawierać wniosek i ile kosztuje? III. Obowiązki organizatorów.IV. Kary za organizowanie loterii bez zezwolenia.V. Podatek VAT Konkurs czy loteria? Podstawową kwestią decydująca o kwestiach zarówno formalnych jak i podatkowych jest określenie zasad na jakich jest …

Zawiadomienie o zawieszeniu przedawnienia – uchwała Naczelnego Sądu

Zawiadomienie o zawieszeniu przedawnienia – uchwała Naczelnego Sądu W dniu 18 marca 2019 r. Naczelny Sąd Administracyjny w składzie siedmiu podjął korzystną dla podatników uchwałę dotyczącą doręczenia zawiadomienia o zawieszeniu przedawnienia. Praw podatników na rozprawie, jako pełnomocnik Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Podatkowego, broniła z sukcesem doradca podatkowy z naszej kancelarii – Dorota Kosacka.  Treść uchwały z 18 …

Kolejna wygrana sprawa prowadzona przez naszą Kancelarię

Kolejna wygrana sprawa prowadzona przez naszą Kancelarię Dnia 11 kwietnia 2018 r. Wojewódzki Sąd Adminsitracyjny w Białymstoku  uchylił decyzję Dyrektora Izby Administracji Skarbowej oraz zasądził kwotę 14 247 zł tytułem zwrotu kosztów postępowania sadowego w przedmiocie zastosowania preferencyjnej stawki podatku od towarów i usług 0% (I SA/Bk 1861/17). Organy podatkowe uznały, że transakcje nie spełniają …

Zostaliśmy wyróżnieni w przez Rzeczpospolitą w XIII Ogólnopolskim Rankingu Firm Doradztwa Podatkowego 2019

Zostaliśmy wyróżnieni przez Rzeczpospolitą w XIII Ogólnopolskim Rankingu Firm Doradztwa Podatkowego 2019 W XIII Ogólnopolskim Rankingu Firm Doradztwa Podatkowego 2019 zostaliśmy wyróżnieni przez „Rzeczpospolitą” za skuteczność w obronie podatników przed sądami administracyjnymi. Kapituła w składzie prof. Elżbieta Chojna-Duch, prof. Hanna Litwińczuk, prof. Bogumił Brzeziński, prof. Leonard Etel, Piotr Kamiński – Wiceprezydent Pracodawców RP i Anna …

Miło nam poinformować, że nasza Kancelaria odniosła kolejny sukces!

Miło nam poinformować, że nasza Kancelaria odniosła kolejny sukces. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Białymstoku 27 lutego 2019 r. uchylił zaskarżoną decyzję oraz poprzedzającą jej wydanie decyzję Naczelnika Drugiego Urzędu Skarbowego w Białymstoku w przedmiocie podatku od towarów i usług (I SA/Bk 722/18). Wcześniejsze zarzuty organów podatkowych jakoby spółka uczestniczyła w karuzeli podatkowej i nie dochowała …

Wojewódzki Sąd Administracyjny uchylił zaskarżone przez nas postanowienie

Miło jest nam poinformować, że Wojewódzki Sąd Administracyjny w Białymstoku dnia 3 października 2018 r. uchylił zaskarżone przez nas postanowienie oraz poprzedzające jego wydanie postanowienie Naczelnika Podlaskiego Urzedu Skarbowego (I SA/Bk 435/18).  Organy obu instancji naruszyły przepisy przewidujące możliwość przedłużenia terminu zadeklarowanej kwoty zwrotu nadwyżki podatku, który nie powinien przekroczyć 60 dni. Chcąc przedłużyć ten …

Kancelaria z ogromną przyjemnością informuje o kolejnym sukcesie!

Kancelaria z ogromną przyjemnością informuje o kolejnym sukcesie! Wojewódzki Sąd Administracyjny w Białymstoku w dniu 3 października 2018 r. po rozpoznaniu sprawy ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Administracji Skarbowej uchylił zaskarżoną decyzję oraz zasądził zwrot kosztów postępowania sadowego (sygn. I SA/Bk 410/18).  Sąd przyznał rację zarzutom podnoszonym w skardze, że organy podatkowe w sposób …

Sprawdź, czy masz obowiązek sporządzania dokumentacji dla cen transferowych

W tym artykule dowiesz się: ✅ Czy obowiązek sporządzania dokumentacji dla cen transferowych dotyczy Ciebie.✅ Jakie są istotne obowiązki dotyczące cen transferowych?✅ Termin w jakim należy wykonać dokumentacje cen transferowych.✅ Skutki wynikające z niezłożenia dokumentacji cen transferowych. SPRAWDŹ, CZY MASZ OBOWIĄZEK SPORZĄDZANIA DOKUMENTACJI DLA CEN TRANSFEROWYCH TERMINOWE SPORZĄDZENIE DOKUMENTACJI CEN TRANSFEROWYCH JEST OBOWIĄZKIEM USTAWODAWCZYM Tylko …

Podatek dochodowy od nieruchomości komercyjnych od 1 stycznia 2019 r.

Podatek dochodowy od nieruchomości komercyjnych od 1 stycznia 2019 r. Zmiany w zakresie podatku dochodowego od nieruchomości komercyjnych od 1 stycznia 2019 r. Od 1 stycznia 2018 r. ustawodawca wprowadził tzw. podatek dochodowy od nieruchomości komercyjnych. Od 1 stycznia 2019 r. przepisy te zostały w istotny sposób znowelizowane. Najważniejsze zmiany dotyczą: ❖ objęcia minimalnym podatkiem …

Podatki dotyczące samochodów od 1 stycznia 2019r.

Informacje podatkowe dotyczące samochodów od 1 stycznia 2019r. I. Zmiany dotyczące samochodów osobowych od 1 stycznia 2019 r. Od 1 stycznia 2019 r. istotnej zmianie uległy zasady zaliczania w koszty uzyskania przychodów wydatków związanych z samochodami osobowymi. Najważniejsze z nich to: ► podwyższenie limitu wartości samochodów od których odpisy amortyzacyjne stanowią koszt uzyskania przychodów z …