Zatrudnianie cudzoziemców

Wysoki skok gospodarczy w przeciągu ostatnich lat sprawił, że cudzoziemcy coraz chętniej przyjeżdżają do naszego kraju, nie tylko w celach turystycznych, lecz także zarobkowych. Nie ma znaczenia, czy pracodawca decyduje się zatrudnić cudzoziemca na specjalistyczne stanowisko, czy też do prostych robót fizycznych, w każdym z tych przypadków ma obowiązek dokonać tego zgodnie z przepisami prawa. …

Nowy Polski Ład okiem kadrowca

            W związku z planowanym wprowadzeniem od 1 stycznia 2022 r. Nowego Polskiego Ładu, będziemy świadkami – a także, jako kadrowcy – uczestnikami ogromnej rewolucji podatkowej. Zmienią się między innymi zasady wyliczania wynagrodzeń pracowników, będą obowiązywać nowe ulgi podatkowe. Rząd postanowił też zmienić dotychczasowe progi podatkowe.             Większość biur księgowych stara się gorączkowo przygotować do …

ZMIANY W RYCZAŁCIE EWIDENCJONOWANYM W RAMACH POLSKIEGO ŁADU

Polski Ustawodawca w dniu 29 października 2021 r. uchwalił ustawę o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw, znaną powszechnie jako „Polski Ład”. Ustawa w znaczący sposób zmieni funkcjonowanie wielu podatników, w tym również podatników, którzy jako formę opodatkowania wybrali ryczałt od przychodów …

Polski Ład – obowiązek składki zdrowotnej dla członków zarządu i prokurentów spółki

Wchodzący w życie z dniem 01 stycznia 2022 roku Polski Ład stanowić będzie istną rewolucję w obszarze prawa podatkowego oraz prawa ubezpieczeń społecznych. Do nadchodzących zmian powinny przygotować się nie tylko osoby fizyczne, ale także spółki, z uwagi na objęcie obowiązkiem ubezpieczenia społecznego m.in. członków zarządu spółki. Katalog podmiotów podlegających obowiązkowi ubezpieczenia społecznego zawarty został …

Koniec certyfikatów rezydencji zagranicznych pracowników – łatwiejsze rozliczenie cudzoziemców

Podatek dochodowy od całości dochodów obowiązany jest rozliczyć w Polsce ten, kto jest polskim rezydentem, czyli: posiada na terytorium Polski centrum interesów osobistych lub gospodarczych (ośrodek interesów życiowych) lub przebywa na terytorium Polski dłużej niż 183 dni w roku podatkowym. Pracodawca zatrudniający zagranicznego pracownika musi zatem ustalić gdzie dany pracownik posiada rezydencję podatkową. Z wnioskiem …

Wykorzystujesz wizerunek zagranicznych modeli? Nie musisz płacić podatku u źródła

Tą tezę zaprezentował ostatnimi czasy Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w wydanych interpretacjach podatkowych. Jedna ze spraw dotyczyła spółki z międzynarodowej grupy kapitałowej, która zamawia kampanie reklamowe dla swoich produktów. W związku z tym nabywa zdjęcia oraz filmy reklamowe, w których uwidocznieni są niemieccy modele oraz modelki. Spółka, oprócz wynagrodzenia licencyjnego należnego właścicielowi praw autorskich wypłaca …

Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków (CEEB) – miliony Polaków z nowym obowiązkiem

Od 1 lipca br. ruszyła baza gromadzenia informacji czym ogrzewane są domy, bloki oraz obiekty usługowe. Obowiązek złożenia deklaracji spoczywa na właścicielach i zarządcach budynków ogrzewających swoje budynki źródłem ciepła nieprzekraczającym 1 MW. W praktyce oznacza to obowiązek zgłoszenia pieca, kominka a nawet kuchni węglowej. Zgłoszeniu podlegają również m.in. kotły i grzejniki gazowe, kotły na …

E-faktury – teraz dobrowolne, później obowiązkowe

Ministerstwo Finansów planuje wdrożenie e-usługi administracyjnej w postaci ustrukturyzowanych faktur (e-faktury). Początkowo, tj. od 1 października 2021 r. na kiedy zaplanowano uruchomienie systemu, będzie on dobrowolny. Założenia Ministerstwa Finansów przewidują jednak wprowadzenie obowiązku korzystania z e-faktur w 2023 r. Faktem jest, że fiskus będzie miał większą kontrolę nad przeprowadzanymi przez podatników transakcjami, co pozwoli mu …

Kolejna wygrana przed Naczelnym Sądem Administracyjnym

21 lipca 2021 r. wygraliśmy i w Białymstoku (zob.Kolejna w tym miesiącu wygrana przed WSA w Białymstoku) i… w Warszawie przed Naczelnym Sądem Administracyjnym. Działka naszej Klientki została objęta decyzją o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, z tytułu czego Wojewoda ustalił na jej rzecz odszkodowanie. W międzyczasie przedmiotowa działka uległa jednak podziałowi. Sprawa swój finał …