Wykorzystujesz wizerunek zagranicznych modeli? Nie musisz płacić podatku u źródła

Tą tezę zaprezentował ostatnimi czasy Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w wydanych interpretacjach podatkowych. Jedna ze spraw dotyczyła spółki z międzynarodowej grupy kapitałowej, która zamawia kampanie reklamowe dla swoich produktów. W związku z tym nabywa zdjęcia oraz filmy reklamowe, w których uwidocznieni są niemieccy modele oraz modelki. Spółka, oprócz wynagrodzenia licencyjnego należnego właścicielowi praw autorskich wypłaca …

Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków (CEEB) – miliony Polaków z nowym obowiązkiem

Od 1 lipca br. ruszyła baza gromadzenia informacji czym ogrzewane są domy, bloki oraz obiekty usługowe. Obowiązek złożenia deklaracji spoczywa na właścicielach i zarządcach budynków ogrzewających swoje budynki źródłem ciepła nieprzekraczającym 1 MW. W praktyce oznacza to obowiązek zgłoszenia pieca, kominka a nawet kuchni węglowej. Zgłoszeniu podlegają również m.in. kotły i grzejniki gazowe, kotły na …

E-faktury – teraz dobrowolne, później obowiązkowe

Ministerstwo Finansów planuje wdrożenie e-usługi administracyjnej w postaci ustrukturyzowanych faktur (e-faktury). Początkowo, tj. od 1 października 2021 r. na kiedy zaplanowano uruchomienie systemu, będzie on dobrowolny. Założenia Ministerstwa Finansów przewidują jednak wprowadzenie obowiązku korzystania z e-faktur w 2023 r. Faktem jest, że fiskus będzie miał większą kontrolę nad przeprowadzanymi przez podatników transakcjami, co pozwoli mu …

Kolejna wygrana przed Naczelnym Sądem Administracyjnym

21 lipca 2021 r. wygraliśmy i w Białymstoku (zob.Kolejna w tym miesiącu wygrana przed WSA w Białymstoku) i… w Warszawie przed Naczelnym Sądem Administracyjnym. Działka naszej Klientki została objęta decyzją o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, z tytułu czego Wojewoda ustalił na jej rzecz odszkodowanie. W międzyczasie przedmiotowa działka uległa jednak podziałowi. Sprawa swój finał …

Kolejna w tym miesiącu wygrana przed WSA w Białymstoku

Sukces goni sukces. Tym razem na tapecie – podatek VAT w zakresie terminu odliczenia podatku naliczonego z tytułu importu usług. Nasz klient nie spełniał przesłanki wskazanej w art. 86 ust. 10b pkt 3 ustawy o VAT –  podatek VAT należny z tytułu importu usług wykazywany był po upływie 3 miesięcznego terminu, poprzez złożenie deklaracji VAT …

IP BOX – jak bezpiecznie stosować 5% stawkę podatku dochodowego

Ulga IP BOX weszła w życie 1 stycznia 2019 r. Oznacza to, że rozliczenie podatkowe za 2020 r. było dopiero drugim spotkaniem podatników z kwestią ustalania dochodów osiągniętych z kwalifikowanych praw własności intelektualnej. IP BOX pozwala na skorzystanie z preferencyjnej stawki podatku dochodowego w wysokości 5%, więc jest bardzo kuszącym rozwiązaniem. Przy jej stosowaniu należy …

Prezes doradzał samemu sobie – spółka nie zaliczy w koszty wynagrodzenia wypłacanego prezesowi

Spółka, której prezesem i wspólnikiem posiadającym 99 ze 100 udziałów była ta sama osoba, wypłaciła prezesowi wynagrodzenie za usługi zarządzania oraz usługi doradztwa (obie umowy zostały podpisane przez drugiego wspólnika w imieniu spółki). O ile wypłacone wynagrodzenie za usługi zarządzania nie były kwestionowane, o tyle kwestia wynagrodzenia za usługi doradcze nie została przychylnie rozpatrzona najpierw …

Wypłata w trakcie roku zaliczek na poczet zysku komplementariuszom spółki komandytowo-akcyjnej bez podatku

Od 1 stycznia br. spółki komandytowe stały się podatnikami CIT (część spółek, których wspólnicy do 31 grudnia 2020 r. podjęły stosowną uchwałę status ten otrzymają 1 maja 2021 r.). Jak to bywa przy zmianach przepisów pojawiły się problemy natury podatkowej. Wyrok NSA z grudnia 2020 r., którego uzasadnienie niedawno się pojawiło, mimo, że dotyczy wypłaty …

Fotel i biurko do domu podczas pracy zdalnej bez podatku dochodowego

Na mocy ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (t.j. Dz. U. poz. 1842 ze zm.) znowelizowanej w dniu 19 czerwca 2020 r. (Dz. U. poz. 1086 ze zm.) pracodawca w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo …