Fotel i biurko do domu podczas pracy zdalnej bez podatku dochodowego

Na mocy ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (t.j. Dz. U. poz. 1842 ze zm.) znowelizowanej w dniu 19 czerwca 2020 r. (Dz. U. poz. 1086 ze zm.) pracodawca w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo …

8% stawka podatku VAT tylko w bezpośrednim wynajmie

W styczniu Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji podatkowej stwierdził, że 8% stawka podatku VAT w wynajmie jest możliwa, ale pod jednym warunkiem – wynajem będzie bez pośredników. O wydanie interpretacji ubiegało się małżeństwo, które zakupiło kilka mieszkań w celu ich krótkoterminowego wynajmu. O zwolnieniu z podatku VAT nie było jednak mowy – jest ono …

Zmiana wspólników w spółce jawnej a jej status podatnika CIT

W związku z wejściem w życie nowych przepisów dot. statusu podatnika podatku CIT spółek jawnych część tych spółek może utracić transparentność podatkową. Status podatnika CIT uzyska spółka jawna, której wspólnikami nie są wyłącznie osoby fizyczne, jeżeli spółka ta nie złoży informacji o podatnikach podatku dochodowego od osób prawnych oraz o podatnikach podatku dochodowego od osób …

Wygraliśmy przed TSUE

Przed Trybunałem Sprawiedliwości UE w Luksemburgu wygraliśmy sprawę naszego klienta. Wyrok dotyczył podmiotu udostępniającego karty paliwowe, ale może być istotny dla każdego podatnika, który błędnie zafakturował transakcje, nie wiązało się to z oszustwem a w stosunku do prawidłowego rozliczenia podatku nie prowadziło do istotnego zmniejszenia należności budżetu państwa. Organ podatkowy uznając podczas kontroli, iż firma …

Opodatkowanie dochodu z kryptowalut – do 30 kwietnia

Dużym zainteresowaniem cieszą się ostatnio kryptowaluty, a to za sprawą szalejącego wzrostu ich wartości. W ciągu ostatnich 3 miesięcy wartość bitcoina – najpopularniejszej kryptowaluty – podwoiła się z nawiązką przekraczając próg 180 000 zł za jednego BTC. Pozostałe wirtualne waluty, na czele z Ethereum również odnotowują kilkudziesięcioprocentowe wzrosty. Nie wszyscy są tego świadomi, ale od dochodu …

VAT od wieńców żałobnych – stanowisko Naczelnego Sądu Administracyjnego

Kwestia odliczenia VATu od wieńców żałobnych co pewien czas powraca jak boomerang w ręce organów podatkowym, które nie zmieniają swojego stanowiska. Do grona oponentów odliczania podatku VAT naliczonego od zakupu wieńców żałobnych dołączył ostatnimi czasy sam Naczelny Sąd Administracyjny, który postawił sprawę jasno: ,,(…) wydatki związane z udziałem w uroczystościach pogrzebowych nie pozostają w związku …

Szczepionki i leki na odporność dla pracowników kosztem uzyskania przychodu

Stanowisko organu podatkowego w kwestii zaliczenia w koszty uzyskania przychodów wydatków poniesionych na szczepionki i leki na odporność przekazane pracownikom nie jest niespodzianką. Zgodnie z przepisami ustaw o podatkach dochodowych kosztem uzyskania przychodów są wydatki poniesione w celu osiągnięcia przychodu lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów. W dobie koronawirusa przedsiębiorcy borykają się z brakami kadrowymi, …

Skradziony towar? Co z VATem?

Jedną z nieprzyjemnych sytuacji jakie mogą przydarzyć się przedsiębiorcy jest kradzież towaru przeznaczonego na sprzedaż. Gdy to czynny podatnik podatku VAT staje się ofiarą kradzieży pojawiają się pytania natury podatkowej czy konieczna jest korekta odliczonego podatku VAT w odniesieniu do towarów, które zostały skradzione. Niedawno problem taki przydarzył się podatnikowi prowadzącemu działalność gospodarczą w zakresie …

Ozdrowieńcy z ulgą w PIT

Ministerstwo Finansów potwierdziło na Twitterze – ozdrowieńcy COVID19, którzy honorowo oddają osocze mogą skorzystać w rozliczeniu PIT z odliczenia darowizny na cele krwiodawstwa. Przypomnijmy, od osiągniętego dochodu można odliczyć m.in. darowizny na cele krwiodawstwa, czyli bezpłatne oddanie krwi lub składników krwi w jednostce organizacyjne realizującej zadania w zakresie pobierania krwi. Jak wskazano na portalu podatki.gov.pl …

Przychód w walucie obcej – korekta według starego kursu

Spółka zajmująca się m.in. hurtową sprzedażą opon postanowiła przyznać rabat wszystkim kontrahentom, również zagranicznym, którzy uregulują należność przed ostatecznym terminem płatności. Udzielenie rabatu wiązało się jednak z obowiązkiem korekty pierwotnie wystawionej faktury. Pojawił się zatem problem, który kurs waluty obcej przyjąć. W ocenie Spółki prawidłowym byłby kurs z dnia poprzedzającego dzień wystawienia faktury korygującej, co …