Kolejna wygrana przed Naczelnym Sądem Administracyjnym

21 lipca 2021 r. wygraliśmy i w Białymstoku (zob.Kolejna w tym miesiącu wygrana przed WSA w Białymstoku) i… w Warszawie przed Naczelnym Sądem Administracyjnym. Działka naszej Klientki została objęta decyzją o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, z tytułu czego Wojewoda ustalił na jej rzecz odszkodowanie. W międzyczasie przedmiotowa działka uległa jednak podziałowi. Sprawa swój finał …

Kolejna w tym miesiącu wygrana przed WSA w Białymstoku

Sukces goni sukces. Tym razem na tapecie – podatek VAT w zakresie terminu odliczenia podatku naliczonego z tytułu importu usług. Nasz klient nie spełniał przesłanki wskazanej w art. 86 ust. 10b pkt 3 ustawy o VAT –  podatek VAT należny z tytułu importu usług wykazywany był po upływie 3 miesięcznego terminu, poprzez złożenie deklaracji VAT …

IP BOX – jak bezpiecznie stosować 5% stawkę podatku dochodowego

Ulga IP BOX weszła w życie 1 stycznia 2019 r. Oznacza to, że rozliczenie podatkowe za 2020 r. było dopiero drugim spotkaniem podatników z kwestią ustalania dochodów osiągniętych z kwalifikowanych praw własności intelektualnej. IP BOX pozwala na skorzystanie z preferencyjnej stawki podatku dochodowego w wysokości 5%, więc jest bardzo kuszącym rozwiązaniem. Przy jej stosowaniu należy …

Prezes doradzał samemu sobie – spółka nie zaliczy w koszty wynagrodzenia wypłacanego prezesowi

Spółka, której prezesem i wspólnikiem posiadającym 99 ze 100 udziałów była ta sama osoba, wypłaciła prezesowi wynagrodzenie za usługi zarządzania oraz usługi doradztwa (obie umowy zostały podpisane przez drugiego wspólnika w imieniu spółki). O ile wypłacone wynagrodzenie za usługi zarządzania nie były kwestionowane, o tyle kwestia wynagrodzenia za usługi doradcze nie została przychylnie rozpatrzona najpierw …

Wypłata w trakcie roku zaliczek na poczet zysku komplementariuszom spółki komandytowo-akcyjnej bez podatku

Od 1 stycznia br. spółki komandytowe stały się podatnikami CIT (część spółek, których wspólnicy do 31 grudnia 2020 r. podjęły stosowną uchwałę status ten otrzymają 1 maja 2021 r.). Jak to bywa przy zmianach przepisów pojawiły się problemy natury podatkowej. Wyrok NSA z grudnia 2020 r., którego uzasadnienie niedawno się pojawiło, mimo, że dotyczy wypłaty …

Fotel i biurko do domu podczas pracy zdalnej bez podatku dochodowego

Na mocy ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (t.j. Dz. U. poz. 1842 ze zm.) znowelizowanej w dniu 19 czerwca 2020 r. (Dz. U. poz. 1086 ze zm.) pracodawca w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo …

8% stawka podatku VAT tylko w bezpośrednim wynajmie

W styczniu Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji podatkowej stwierdził, że 8% stawka podatku VAT w wynajmie jest możliwa, ale pod jednym warunkiem – wynajem będzie bez pośredników. O wydanie interpretacji ubiegało się małżeństwo, które zakupiło kilka mieszkań w celu ich krótkoterminowego wynajmu. O zwolnieniu z podatku VAT nie było jednak mowy – jest ono …

Zmiana wspólników w spółce jawnej a jej status podatnika CIT

W związku z wejściem w życie nowych przepisów dot. statusu podatnika podatku CIT spółek jawnych część tych spółek może utracić transparentność podatkową. Status podatnika CIT uzyska spółka jawna, której wspólnikami nie są wyłącznie osoby fizyczne, jeżeli spółka ta nie złoży informacji o podatnikach podatku dochodowego od osób prawnych oraz o podatnikach podatku dochodowego od osób …

Wygraliśmy przed TSUE

Przed Trybunałem Sprawiedliwości UE w Luksemburgu wygraliśmy sprawę naszego klienta. Wyrok dotyczył podmiotu udostępniającego karty paliwowe, ale może być istotny dla każdego podatnika, który błędnie zafakturował transakcje, nie wiązało się to z oszustwem a w stosunku do prawidłowego rozliczenia podatku nie prowadziło do istotnego zmniejszenia należności budżetu państwa. Organ podatkowy uznając podczas kontroli, iż firma …

Opodatkowanie dochodu z kryptowalut – do 30 kwietnia

Dużym zainteresowaniem cieszą się ostatnio kryptowaluty, a to za sprawą szalejącego wzrostu ich wartości. W ciągu ostatnich 3 miesięcy wartość bitcoina – najpopularniejszej kryptowaluty – podwoiła się z nawiązką przekraczając próg 180 000 zł za jednego BTC. Pozostałe wirtualne waluty, na czele z Ethereum również odnotowują kilkudziesięcioprocentowe wzrosty. Nie wszyscy są tego świadomi, ale od dochodu …