ZMIANY W RYCZAŁCIE EWIDENCJONOWANYM W RAMACH POLSKIEGO ŁADU

Polski Ustawodawca w dniu 29 października 2021 r. uchwalił ustawę o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw, znaną powszechnie jako „Polski Ład”. Ustawa w znaczący sposób zmieni funkcjonowanie wielu podatników, w tym również podatników, którzy jako formę opodatkowania wybrali ryczałt od przychodów …

Polski Ład – obowiązek składki zdrowotnej dla członków zarządu i prokurentów spółki

Wchodzący w życie z dniem 01 stycznia 2022 roku Polski Ład stanowić będzie istną rewolucję w obszarze prawa podatkowego oraz prawa ubezpieczeń społecznych. Do nadchodzących zmian powinny przygotować się nie tylko osoby fizyczne, ale także spółki, z uwagi na objęcie obowiązkiem ubezpieczenia społecznego m.in. członków zarządu spółki. Katalog podmiotów podlegających obowiązkowi ubezpieczenia społecznego zawarty został …

Koniec certyfikatów rezydencji zagranicznych pracowników – łatwiejsze rozliczenie cudzoziemców

Podatek dochodowy od całości dochodów obowiązany jest rozliczyć w Polsce ten, kto jest polskim rezydentem, czyli: posiada na terytorium Polski centrum interesów osobistych lub gospodarczych (ośrodek interesów życiowych) lub przebywa na terytorium Polski dłużej niż 183 dni w roku podatkowym. Pracodawca zatrudniający zagranicznego pracownika musi zatem ustalić gdzie dany pracownik posiada rezydencję podatkową. Z wnioskiem …

Wykorzystujesz wizerunek zagranicznych modeli? Nie musisz płacić podatku u źródła

Tą tezę zaprezentował ostatnimi czasy Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w wydanych interpretacjach podatkowych. Jedna ze spraw dotyczyła spółki z międzynarodowej grupy kapitałowej, która zamawia kampanie reklamowe dla swoich produktów. W związku z tym nabywa zdjęcia oraz filmy reklamowe, w których uwidocznieni są niemieccy modele oraz modelki. Spółka, oprócz wynagrodzenia licencyjnego należnego właścicielowi praw autorskich wypłaca …

Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków (CEEB) – miliony Polaków z nowym obowiązkiem

Od 1 lipca br. ruszyła baza gromadzenia informacji czym ogrzewane są domy, bloki oraz obiekty usługowe. Obowiązek złożenia deklaracji spoczywa na właścicielach i zarządcach budynków ogrzewających swoje budynki źródłem ciepła nieprzekraczającym 1 MW. W praktyce oznacza to obowiązek zgłoszenia pieca, kominka a nawet kuchni węglowej. Zgłoszeniu podlegają również m.in. kotły i grzejniki gazowe, kotły na …

E-faktury – teraz dobrowolne, później obowiązkowe

Ministerstwo Finansów planuje wdrożenie e-usługi administracyjnej w postaci ustrukturyzowanych faktur (e-faktury). Początkowo, tj. od 1 października 2021 r. na kiedy zaplanowano uruchomienie systemu, będzie on dobrowolny. Założenia Ministerstwa Finansów przewidują jednak wprowadzenie obowiązku korzystania z e-faktur w 2023 r. Faktem jest, że fiskus będzie miał większą kontrolę nad przeprowadzanymi przez podatników transakcjami, co pozwoli mu …

Kolejna wygrana przed Naczelnym Sądem Administracyjnym

21 lipca 2021 r. wygraliśmy i w Białymstoku (zob.Kolejna w tym miesiącu wygrana przed WSA w Białymstoku) i… w Warszawie przed Naczelnym Sądem Administracyjnym. Działka naszej Klientki została objęta decyzją o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, z tytułu czego Wojewoda ustalił na jej rzecz odszkodowanie. W międzyczasie przedmiotowa działka uległa jednak podziałowi. Sprawa swój finał …

Kolejna w tym miesiącu wygrana przed WSA w Białymstoku

Sukces goni sukces. Tym razem na tapecie – podatek VAT w zakresie terminu odliczenia podatku naliczonego z tytułu importu usług. Nasz klient nie spełniał przesłanki wskazanej w art. 86 ust. 10b pkt 3 ustawy o VAT –  podatek VAT należny z tytułu importu usług wykazywany był po upływie 3 miesięcznego terminu, poprzez złożenie deklaracji VAT …

IP BOX – jak bezpiecznie stosować 5% stawkę podatku dochodowego

Ulga IP BOX weszła w życie 1 stycznia 2019 r. Oznacza to, że rozliczenie podatkowe za 2020 r. było dopiero drugim spotkaniem podatników z kwestią ustalania dochodów osiągniętych z kwalifikowanych praw własności intelektualnej. IP BOX pozwala na skorzystanie z preferencyjnej stawki podatku dochodowego w wysokości 5%, więc jest bardzo kuszącym rozwiązaniem. Przy jej stosowaniu należy …