Zwolnieni z VAT od 1 września 2019 r. nie będą zwolnieni

Od 1 września br. zwolnienie podmiotowe z podatku VAT utracą podatnicy nieprzekraczający 200 000 zł obrotu rocznie, handlujący:

  • m.in. elektroniką, sprzętem RTV i AGD na odległość,
  • Kosmetykami na odległość,
  • Częściami do samochodów i motocykli – niezależnie od formy sprzedaży, tj. na odległość i stacjonarnie.


Zwolnienie przestanie również przysługiwać podatnikom świadczącym usługi factoringu.

Jak wskazuje nowelizacja ustawy przedsiębiorca prowadzący sprzedaż zarówno stacjonarną oraz internetową nie będzie mógł dalej korzystać ze zwolnienia – bez względu, która z nich jest przeważająca w jego działalności. Ministerstwo Finansów wskazuje, iż wystarczy, że przedsiębiorca:

  • zawrze umowę w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość,
  • nie nastąpi jednoczesna fizyczna obecność stron,
  • wykorzysta wyłącznie jeden lub większą liczbę środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie (sprzedaż telefoniczna czy internetowa).

Brak jest jednak odrębnych przepisów przejściowych w kwestii rozpatrywania transakcji dokonanych na przełomie sierpnia i września. Oznacza to, że ma tu zastosowanie art. 41 ust. 14h ustawy o VAT regulujący kwestię opodatkowania czynności uprzednio zwolnionych. Jak wskazuje Ministerstwo Finansów – zaliczka wpłacona przed 1 września będzie podlegała zwolnieniu – pozostała część należności, jeżeli zostanie wpłacona po tym terminie – będzie podlegała opodatkowaniu.

Utrata zwolnienia będzie wiązała się zatem z nowymi obowiązkami.

Od tej pory podatnicy będą obowiązani do składania deklaracji na cele podatku VAT, a także przesyłania plików JPK_VAT. Deklaracje VAT nie będą mogły być składane kwartalnie – taka możliwość przysługuje bowiem dopiero po 12 miesiącach od zarejestrowania podatnika jako czynnego VAT-owca.