Kasa fiskalna w nowej odsłonie – pora na smartfony?

Nowy projekt rozporządzenia w sprawie kas rejestrujących mających postać oprogramowania przeznaczonego na smartfony czy tablety został skierowany do konsultacji. Celem projektu jest przede wszystkim zwalczanie nierejestrowanej sprzedaży detalicznej i ograniczenie unikania i uchylania się podatników od opodatkowania w zakresie podatku VAT.

Z kas fiskalnych będą mogli korzystać podatnicy VAT czynni oraz zwolnieni.

Rozporządzenie określa m.in.  sposób prowadzenia ewidencji przy użyciu kas oraz wymagania techniczne dla kas. Nie obejdzie się również bez fiskalizacji kasy i jej wpisu do Centralnego Repozytorium Kas. Dane z kas będą automatycznie przesyłane do systemu teleinformatycznego tak jak w przypadku kas online. Podatnik będzie miał   również obowiązek zapewnić połączenie z drukarką oraz posiadać ważny certyfikat producenta danej kasy.

Dokonywana ewidencja za pomocą wirtualnej nie będzie jednak możliwa w przypadku zwrotów towarów i uznanych reklamacji towarów i usług. Konieczna będzie odrębna ewidencja.

Rozporządzenie ma wejść w życie 1 stycznia 2020 r.