ZMIANY W SYSTEMIE SENT

Do tej pory systemem monitorowania drogowego i kolejowego SENT przewozu towarów oraz obrotu paliwami opałowymi był objęty przewóz m.in. alkoholu, suszu tytoniowego, bibułek papierosowych, taśm formujących, jeśli mogą być stosowane w maszynowej produkcji papierosów, olei roślinnych lub też tłuszczy. Od kwietnia tego roku nastąpiły istotne zmiany w zakresie katalogu ‘’ towarów wrażliwych‘’.

Na mocy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 kwietnia 2023 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie towarów, których przewóz jest objęty systemem monitorowania drogowego i kolejowego przewozu towarów oraz obrotu paliwami opałowymi zostały dodane następujące towary rolne:

 • zboża, jeżeli masa brutto przesyłki towarów przekracza 500 kg,
 • jaja, jeżeli ich liczba w przesyłce towarów przekracza 900 szt.,
 • mięso drobiowe, jeżeli masa brutto przesyłki towarów przekracza 250 kg,
 • produkty pszczele, jeżeli masa brutto przesyłki towarów przekracza 10 kg.

Zmiany te nie wpłynęły na formularze do wysyłania, uzupełniania i aktualizacji zgłoszeń przewozu SENT, ani schematy komunikatów do niewizualnej obsługi zgłoszeń SENT.

Projektowane zmiany

Ministerstwo Finansów planuje również objąć inne towary systemem SENT. Jak wynika z projektu rozporządzenia z dnia 22 czerwca 2023 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie towarów, których przewóz jest objęty systemem monitorowania drogowego i kolejowego przewozu towarów oraz obrotu paliwami opałowymi dodane mają zostać następujące produkty:

 • mięso z drobiu (świeże, schłodzone lub zamrożone)- jeżeli masa brutto przesyłki towarów przekracza 250 kilogramów
 • jaja ptasie w skorupkach, świeże-jeżeli ich liczba w przesyłce towarów przekracza 2500 sztuk
 • jaja ptasie bez skorupek i żółtka jaj, świeże, suszone, gotowane na parze lub w wodzie, formowane, zamrożone lub inaczej zakonserwowane, nawet zawierające dodatek cukru lub innego środka słodzącego- jeżeli masa brutto przesyłki przekracza 100kg
 • miód naturalny- jeżeli masa brutto przesyłki towarów objętych tym kodem przekracza 10 kg
 • truskawki, maliny świeże, owoce z gatunków Vaccinium macrocarpon i Vaccinium corymbosum – jeżeli masa brutto przesyłki towarów przekracza 3000 kg
 • truskawki, maliny, porzeczki czarne, owoce z gatunku Vaccinium myrtillus niepoddane obróbce cieplnej lub ugotowane na parze lub w wodzie, zmrożone, nawet zawierające dodatek cukru lub innego środka słodzącego, jeżeli masa brutto przesyłki towarów przekracza 3000 kg
 • pozostałe owoce niepoddane obróbce cieplnej lub ugotowane na parze lub w wodzie, zamrożone, niezawierające dodatku cukru lub innego środka słodzącego, jeżeli masa brutto przesyłki towarów przekracza 500 kg
 • mąka pszenna, pszenno-żytnia, mąki ze zbóż innych niż pszenica lub z meslin- jeżeli masa brutto przesyłki towarów przekracza 100 kg
 • zagęszczony sok jabłkowy, pszenica, kukurydza, nasiona rzepaku, nasiona słonecznika- jeżeli masa brutto towarów przekracza 10 000 kg.

Projektowane zmiany są na etapie konsultacji publicznych. Przewidywany termin ich wejścia w życie to dzień następny po dniu ogłoszenia w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej.

Zmiany nie wpłynął na wszystkie transakcje

Co istotne – obowiązkowe zgłoszenie dotyczy wewnątrzwspólnotowych nabyć czyli transportu towarów z państw UE na terytorium Polski oraz przewozów towarów pomiędzy innymi państwami członkowskimi UE przez terytorium Polski. Co do zasady nie dotyczy to natomiast sytuacji, w których przewóz towarów rozpoczyna się na terytorium Polski. Wyjątkiem są towary pochodzące z Ukrainy. W najnowszym projekcie zmian do rozporządzenia, w przeciwieństwie do wcześniejszych rozporządzeń został wyszczególniony aspekt przewozu towarów pochodzących konkretnie z tego państwa. Upraszczając- systemem monitorowania SENT zostaną objęte te towary, których przewóz rozpoczyna się na terytorium RP, o ile towary te pochodzą z Ukrainy.

Jak sprawdzić czy dany towar jest objęty systemem monitorowania ?

Na stronie rządowej widnieje wykaz towarów, konkretnych nomenklatur scalonych. Pozwala to na identyfikacje konkretnego towaru i sprawdzenie tym sposobem czy wystąpi obowiązek raportowania w związku z systemem SENT.