Nowy podatek od mieszkań? Tłumaczymy, czym jest podatek od pustostanów

W przestrzeni medialnej pojawiają się informacje, że polski rząd planuje wprowadzić nowy podatek od mieszkań, a mianowicie podatek od pustostanów. Celem nowego podatku miałoby być zwiększenie podaży mieszkań, których zaczyna brakować na rynku. Kto zostanie objęty nowym podatkiem, jeśli zostanie wprowadzony? Na czym miałby polegać?

Podatkiem od pustostanów mieliby być obciążeni właściciele pustych i niewynajmowanych mieszkań zakupionych w celach inwestycyjnych.

Podatek od pustostanów — czym jest?

Obecnie opustoszałe lokale często są nabywane po korzystnych cenach, a potem długo niesprzedawane, aby można je było odsprzedać z zyskiem, gdy nabiorą większej wartości. Rząd zamierza położyć kres takim praktykom i przez wprowadzenie nowego podatku zniechęcić inwestorów od kupowania takich budynków w celach spekulacyjnych.

Nowy podatek ma być remedium na kryzys na rynku nieruchomości. Jak podał pod koniec ubiegłego rok Główny Urząd Statystyczny liczba mieszkań, których budowę rozpoczęto w listopadzie 2022 r. spadła o 42,8 proc. r/r i wyniosła 12 tys. 117. Zaś w ujęciu miesięcznym spadła o 10,7 proc.

 

Dlaczego rząd chce wprowadzić podatek od pustostanów?

Rządzącym zależy przede wszystkim na przywróceniu na rynek nowych mieszkań, które swego czasu były kupowane przez inwestorów w celach spekulacyjnych. Zatem nowy podatek od pustostanów miałby zwiększyć liczbę dostępnych mieszkań na rynku. W drugiej kolejności miałby także wpłynąć na obniżenie czynszów za wynajem, które są dzisiaj tak wysokie głównie ze względu na ograniczoną podaż nieruchomości.

Jak pokazują wyniki ostatniego spisu powszechnego, na koniec marca 2021 r. w Polsce niezamieszkałych było w sumie 11,7 proc. mieszkań, podczas gdy w samej Warszawie odsetek ten sięgnął aż 20 proc.

 

Kto miałby być objęty nowym podatkiem?

Zgodnie ze wstępnymi założeniami, tzw. podatek od pustostanów miałby być dodatkowym obciążeniem dla osób i firm, które kupują więcej mieszkań. Trudno powiedzieć, od kiedy podatek od niewykorzystanych mieszkań będzie obowiązywał w Polsce i kogo będzie obejmował. Szczegółowe rozwiązania zostaną przedstawione przez rząd najprawdopodobniej już wiosną — oceniają eksperci.