Fundusze Europejskie na lata 2021-2027 trafią do Polski Wschodniej. Ruszają pierwsze nabory

Wsparcie dla Polski Wschodniej będzie kontynuowane. Ruszają pierwsze nabory programu Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej 2021-2027. To ponad 12 mld zł, które wesprą małych i średnich przedsiębiorców, zadbają o dobry klimat na terenach miejskich, poprawią dostępność transportową makroregionu, a także pomogą chronić przyrodę poprzez zachowanie jej bioróżnorodności i rozwijanie turystyki w zgodzie z naturą.

Program Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej 2021-2027 (FEPW) to jeden z programów krajowych, za pomocą których będą wdrażane Fundusze Europejskie w Polsce w perspektywie finansowej 2021-2027. Wsparcie jest skierowane ponownie do województw: lubelskiego, podkarpackiego, podlaskiego, świętokrzyskiego, warmińsko-mazurskiego oraz obejmie część mazowieckiego (bez Warszawy i 9 otaczających ją powiatów). Komisja Europejska zatwierdziła program 6 października br. W lutym opublikowano harmonogram naborów. W zaplanowanych do ogłoszenia naborach na wnioskodawców czeka łącznie blisko 9 mld zł. To ok. 74% całego budżetu przeznaczonego na realizację programu.

Wsparcie dla przedsiębiorczości

Na działania związane ze wsparciem innowacji i przedsiębiorczości zarezerwowano 500 mln euro. Jest to częściowo kontynuacja oferty poprzedniego programu (Programu Polska Wschodnia – POPW), ale uwzględniająca wymogi zielonej gospodarki o obiegu zamkniętym, presji cyfryzacji i automatyzacji oraz potrzebę odbudowy sektora turystyki po okresie pandemii. Nie zabraknie również celowanego wsparcia dla start-upów w ramach Platform Startowych oraz wsparcia innowacji dzięki nowoczesnemu, innowacyjnemu wzornictwu.

Priorytet I  – Wsparcie konkurencyjności i innowacyjności przedsiębiorstw

  • Platformy startowe: 100 mln euro

Wsparcie skierowane do osób z pomysłem na innowacyjny biznes, które chcą założyć i prowadzić swoją firmę w makroregionie Polski Wschodniej. Takie osoby będą zgłaszać się do Platform startowych, gdzie otrzymają indywidualne, dopasowane do charakteru swojego przedsięwzięcia wsparcie i gdzie będą pracować pod okiem ekspertów nad rozwojem pomysłu i stworzeniem modelu biznesowego. Na najlepszych czeka dotacja na pierwszą sprzedaż i dalszy rozwój.

  • Wsparcie procesów wzorniczych: 100 mln euro

Wsparcie skierowane do małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP), które widzą drogę swojego rozwoju poprzez wprowadzenie zmian wzorniczych. Wsparcie będzie obejmować przeprowadzenie audytu wzorniczego firmy, wypracowanie strategii zmian, a następnie ich wdrożenie.

  • Automatyzacja i robotyzacja w MŚP: 100 mln euro

Działanie polega na wsparciu MŚP w zakresie wykorzystania nowych technologii w biznesie. Dzięki pozyskanej dotacji firmy będą mogły obniżyć wysokie koszty, jakie wiążą się z procesem automatyzacji i robotyzacji produkcji. Wsparcie pozwoli też przedsiębiorstwom zbudować długookresową strategię rozwoju w tym obszarze oraz podnieść kompetencje zawodowe pracowników.

  • Transformacja modeli biznesowych w kierunku gospodarki obiegu zamkniętego (GOZ): 100 mln euro

Pozyskane wsparcie pozwoli firmom przygotować nowy model biznesowy, który będzie wykorzystywał założenia gospodarki o obiegu zamkniętym, czyli takiej, gdzie zasoby są wykorzystywane w możliwie jak najbardziej racjonalny sposób. Wprowadzone zmiany pomogą firmie nie tylko wyróżnić się na rynku, ale także zmniejszyć koszty działalności poprzez bardziej racjonalne zarządzanie zasobami, w tym odpadami, zmniejszenie emisji CO2, oszczędności związane ze zużyciem energii i surowców.

  • Pożyczki na rozwój turystyki: 100 mln euro

Wsparcie skierowane do MŚP działających w Polsce Wschodniej w szeroko rozumianej branży turystycznej, która szczególnie odczuła negatywne skutki gospodarcze związane z pandemią COVID-19. Firmy będą mogły wykorzystać pozyskane na środki na nowe inwestycje, m.in. doposażenie hoteli, restauracji, wypożyczalni sprzętu turystycznego, rozwój przewozów turystycznych

Pełny harmonogram naborów można znaleźć tutaj.