Sprzedaż nieruchomości komercyjnych – jaki podatek?

Sprzedaż nieruchomości komercyjnych – jaki podatek?

Nadal problematyczną kwestią jest opodatkowanie sprzedaży nieruchomości komercyjnej, takich jak hotele czy galerie handlowe. Taka sprzedaż może być bowiem opodatkowana na dwa sposoby. 

✦ Pierwszy to uznanie tego za sprzedaż majątku i opodatkowanie takiej transakcji 23 procentowym podatkiem VAT. W takiej sytuacji nabywcy przysługuje prawo do odliczenia podatku zapłaconego w cenie. 
✦ Innym rozwiązaniem jest potraktowanie nieruchomości jako przedsiębiorstwo i jego zorganizowanej części – nie płaci się VAT-u a jedynie 2% podatek od czynności cywilnoprawnych. 


Ostatnimi czasy pojawiły się problemy z odzyskaniem zapłaconego podatku VAT z racji tego, że fiskus stara się przekwalifikować transakcję i udowodnić, że transakcja dotyczyła sprzedaży zorganizowanej części przedsiębiorstwa. Z drugiej strony sprzedaż zorganizowanej części przedsiębiorstwa również nie jest do końca oczywista.


Organ podatkowy może przyjąć, że nieruchomość nie jest zorganizowaną częścią przedsiębiorstwa i uzna, że powinna być opodatkowana podatkiem VAT. Tutaj z kolei, jest to ryzykowne dla sprzedawcy , że zespół składników majątkowych musi zawierać składniki pozwalające na kontynuowanie działalności gospodarczej, ale jak podkreśla się w orzecznictwie sądów administracyjnych – wystarczające jest przeniesienie minimum takich środków.