Nie zawsze trzeba sprawdzać białą listę

Podatnikom sporo trudności sprawia biała lista, a to nie przez jej skomplikowaną strukturę a przepisy ją regulujące. Jednym z błędnych przekonań przedsiębiorców jest domniemany obowiązek każdorazowego sprawdzania statusu swojego kontrahenta w wykazie Szefa KAS. Jednak obowiązek ten dotyczy jedynie:

  1. Płatność związana z transakcją powyżej 15 000 zł,
  2. Transakcji potwierdzonej fakturą wystawioną przez podatnika VAT czynnego.

W świetle powyższego, rachunku bankowego podatnika VAT zwolnionego nie trzeba poszukiwać na białej liście. Tak samo w przypadku transakcji nieprzekraczającej 15 000 zł.