Koniec z deklaracjami VAT

Nowelizacja ustawy o VAT oraz niektórych innych ustaw przewiduje zastąpienie składanych deklaracji VAT-7 i VAT-7K oraz informacji o prowadzonej ewidencji VAT w postaci plików JPK_VAT jednym przekształconym plikiem JPK_VAT. Będzie on składany w takim samym terminie, tj. do 25. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym powstał obowiązek podatkowy.

Co istotne, nie będzie konieczności dołączania załączników VAT-ZZ, VAT-ZD i VAT-ZT – zostaną one zastąpione polami wyboru w zmodyfikowanym pliku JPK_VAT.

Nowy plik JPK_VAT nie będzie jednak dotyczył wszystkich. Nie zastąpi on m.in. deklaracji VAT-12, VAT-8, VAT-9M, VAT-10, VAT-11.

Od 1 kwietnia 2020 r. obowiązek składania nowych plików JPK_VAT obejmie dużych przedsiębiorców. Pozostali, będą musieli je stosować od 1 lipca 2020 r., chyba że zdecydują o wcześniejszym rozpoczęciu składania nowej ewidencji.

…już od kwietnia 2020 r.

500 zł kary za każdą nieprawidłowość .Ustawodawca przewiduje również kary – 500 zł za każdy błąd w pliku. Podatnik uniknie jej jednak, jeżeli po wezwaniu urzędu skoryguje swój błąd w odpowiednim terminie.