Indywidualny rachunek podatkowy

Ministerstwo Finansów planuje wprowadzenie indywidualnych rachunków podatkowych, które miałyby obowiązywać już od stycznia 2020 r. Każdy z podatników oraz płatników otrzyma swój własny, indywidualny rachunek bankowy, za pośrednictwem którego będą wpłacać:

  1. podatek dochodowy od osób fizycznych,
  2. podatek dochodowy od osób prawnych,
  3. podatek VAT,
  4. niepodatkowe należności budżetowe

– na rachunki bankowe poszczególnych urzędów skarbowych.

Jak podatnik otrzyma rachunek podatkowy?

Podatnik znajdzie go na stronie internetowej ministerstwa finansów lub zrobi to za pośrednictwem urzędu skarbowego. Po podaniu nr PESEL lub NIP otrzyma swój indywidualny numer bankowy.

Indywidualny rachunek bankowy ma być wykorzystywany jedynie do wpłat i identyfikacji podmiotu z poziomu urzędników. Zwroty nadpłat nie będą zatem dokonywane za jego pośrednictwem.