Ceny transferowe – zmiana stanowiska fiskusa

Interpretacja Szefa Krajowej Administracji Skarbowej z dnia 24 maja 2019 r., nrDPP13.8221.25.2019.GTM

Szef Krajowej Administracji Skarbowej uznał wydaną przez Dyrektora KIS interpretację za nieprawidłową, który uznał wówczas, że zgodnie z przepisami obowiązującymi do końca 2018 roku ,, za wartość transakcji (odpowiednio innego zdarzenia) dla celów sporządzania dokumentacji transakcji z podmiotami powiązanymi należy przyjąć wartość, która ma wpływ na ustalenie dochodu (straty) podatnika. W związku z tym, że podatek od towarów i usług, co do zasady, nie ma wpływu na ustalenie dochodu (straty) podatnika, to dla celów sporządzenia dokumentacji transakcji z podmiotami powiązanymi, wartość transakcji nie powinna obejmować podatku od towarów i usług.‘‘

Szef Krajowej Administracji Skarbowej zmienił jednak wydaną interpretację, przyznając rację Wnioskodawcy, że limity wskazane w art. 9a ustawy o CIT obowiązujące do końca 2018 r. odnoszą się do wartości netto.