Brak podatku przy samochodzie po leasingu pod jednym warunkiem.

Interpretacja Dyrektora KIS z 3 lipca 2019 r., nr 0115-KDIT2-3.4011.259.2019.1.JG

Wyraźnie zakreśla się już korzystna linia interpretacyjna dla przedsiębiorców w kwestii leasingu samochodów. Ostatnio Dyrektor KIS potwierdził, że przedsiębiorca po zakończeniu umowy leasingu i wykorzystywaniu samochodu wyłącznie w celach osobistych, niezwiązanych z prowadzoną działalnością gospodarczą, będzie mógł go sprzedać nie płacąc przy tym podatku dochodowego. Jest jednak jeden warunek. Sprzedaż musi nastąpić po upływie sześciu miesięcy od zakończenia umowy leasingu. Uzyskany przychód nie będzie wtedy stanowił przychodu z działalności gospodarczej, ale z odpłatnego zbycia rzeczy. Będzie miał więc zatem zastosowanie art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. d ustawy o PIT.

,,(…) jeżeli w istocie wykupiony po zakończeniu umowy leasingu operacyjnego samochód, o którym mowa we wniosku nie będzie stanowił składnika majątku firmy, wymienionego w art. 14 ust. 2 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, to przychód uzyskany ze sprzedaży tego samochodu nie będzie stanowił przychodu z działalności gospodarczej (…).’’