8% stawka podatku VAT tylko w bezpośrednim wynajmie

W styczniu Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji podatkowej stwierdził, że 8% stawka podatku VAT w wynajmie jest możliwa, ale pod jednym warunkiem – wynajem będzie bez pośredników.

O wydanie interpretacji ubiegało się małżeństwo, które zakupiło kilka mieszkań w celu ich krótkoterminowego wynajmu. O zwolnieniu z podatku VAT nie było jednak mowy – jest ono możliwe jedynie w przypadku wynajmu na cele mieszkalne, z czym w tej sytuacji nie mieliśmy do czynienia. Sprawa dotyczyła stawki podatku VAT.

Małżeńsko z początku wynajmowało mieszkania najemcom bez żadnych pośredników. Zdecydowało się jednak na skorzystanie z usług operatora, który podnajmowałby mieszkania na własny rachunek, a 70% kwoty zainkasowanej od najemców przekazywałby małżeństwu.

Wątpliwości pojawiły się przy ustaleniu stawki VAT przy wynajmie przez pośrednika. Fiskus nie był przychylny stanowisku zaprezentowanemu przez małżeństwo i uznał, że stawka VAT przy wynajmie pośrednim powinna wynosić 23%.

Dyrektor KIS stwierdził:

,,fakt iż Wnioskodawca – właściciel apartamentu, wynajmuje go Spółce „XY” – podmiotowi, który wykorzystuje ten apartament do świadczenia usług krótkoterminowego zakwaterowania na rzecz innych podmiotów, nie przesądza, o tym, że Wnioskodawca sam staje się przez to podmiotem świadczącym tego typu usługi, tj. krótkoterminowego zakwaterowania.’’

Interpretacja Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z dnia 18 stycznia 2021 r., nr 0111-KDIB3-1.4012.773.2020.2.ABU