Zakup komputerów i oprogramowania bez ulgi B+R

Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 9 października 2019 r., sygn. akt II FSK 3589/17:

NSA odniósł się w ostatnim czasie do wydatków na zakup systemu zarządzania produkcją oraz licencji na oprogramowanie. W ocenie sądu  systemu tego nie można uznać za badania naukowe czy prace rozwojowe, a tym samym nie możliwe jest uznanie tych wydatków za koszty kwalifikowane dla celów ulgi B+R. W wyroku czytamy, że:

,,Mając zatem na uwadze charakter ulgi podatkowej uregulowanej w art. 18d u.p.d.o.p., która zakłada poniesienie tzw. wydatków kwalifikowanych stwierdzić należy, że ma ona na celu aktywizację przedsiębiorców w kierunku finansowania polskiej nauki, także w przypadku nowatorskich prac rozwojowych. Nie mogą zostać wobec tego objęte tą ulgą wydatki jedynie na nabywanie takich technologii, które wymagają odpowiedniej modyfikacji w procesie ich wdrożenia do potrzeb konkretnego przedsiębiorcy.’’