Większy CIT gdy firmowe auto miało wypadek

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku z dnia 19 listopada 2019 r., sygn. akt I SA/Gd 1445/19

W przypadku gdy samochód firmowy ulegnie uszkodzeniu w wyniku wypadku, podatnik ma obowiązek zaliczyć do przychodu całość odszkodowania jakie zostało mu wypłacone z polski. W kosztach z kolei musi ująć ¾ wydatków na naprawę. W takim tonie wyraził się Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku w niedawnym wyroku:

,,Jakkolwiek Skarżąca poniosła koszty naprawy samochodów, które nie mogą zostać w całości zaliczone do kosztów uzyskania przychodów z uwagi na treść art. 16 ust. 1 pkt 51 u.p.d.p., niemniej jednak odszkodowanie otrzymane od ubezpieczyciela należy zakwalifikować jako przychód podlegający opodatkowaniu, otrzymany w związku z zaistnieniem warunków ujętych w umowie ubezpieczenia, a nie jako zwrot poniesionego wydatku w rozumieniu art. 12 ust. 4 pkt 6a u.p.d.p.’’

Sąd uznał, iż wypłata odszkodowania wiązała się z poniesionymi wcześniej wydatkami na składki ubezpieczeniowe, a odszkodowanie stanowiło ,,wyrównanie poniesionego wydatku (zwrot odpowiadający poniesionemu wydatkowi), a nie zwrot tego wydatku.’’ Tym samym nie znajdzie zastosowania art. 12 ust. 4 pkt 6a ustawy o CIT.

Wyrok mimo, że jest jeszcze nieprawomocny sygnalizuje w jakim kierunku zmierza linia orzecznictwa dotycząca kosztów użytkowania samochodów osobowych.