VAT od wieńców żałobnych – stanowisko Naczelnego Sądu Administracyjnego

Kwestia odliczenia VATu od wieńców żałobnych co pewien czas powraca jak boomerang w ręce organów podatkowym, które nie zmieniają swojego stanowiska. Do grona oponentów odliczania podatku VAT naliczonego od zakupu wieńców żałobnych dołączył ostatnimi czasy sam Naczelny Sąd Administracyjny, który postawił sprawę jasno:

,,(…) wydatki związane z udziałem w uroczystościach pogrzebowych nie pozostają w związku z prowadzoną przez podatnika działalnością gospodarczą, mimo że wynikają z prowadzonej wewnętrznej polityki kadrowej oraz dobrego zwyczaju. Mają bezpośredni i jednoznaczny związek z czynnościami niepodlegającymi VAT, więc nie ma możliwości doszukiwania się ich pośredniego wpływu na prowadzoną działalność opodatkowaną. Taki związek jest zbyt mało konkretny w porównaniu do jednoznacznego powiązania tych wydatków z czynnościami niepodlegającymi opodatkowaniu.’’

W konsekwencji podatku naliczonego nie odliczymy i nie zapowiada się, żeby w najbliższym czasie orzecznictwo miałoby się w tej kwestii zmienić.

Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 19 sierpnia 2020 r., sygn. akt I FSK 7/18