Przelew dla zagranicznego kontrahenta a biała lista

Interpretacja Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z dnia 7 listopada 2019 r., nr 0111-KDIB2-3.4010.271.2019.2.AZE

Wnioskodawca dokonuje zakupu towarów i usług od dostawców będących podatnikami VAT w innych krajach UE lub w krajach poza UE. Zapłaty za dostawy dokonuje na wskazane przez nich rachunki bankowe, które nie figurują w wykazie prowadzonym przez Szefa KAS, o którym mowa w art. 96b ustawy o VAT.

Wnioskodawca powziął wątpliwości, czy sankcja w postaci nie zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów płatności dokonanej na numer rachunku spoza białej listy dotyczy również jego sytuacji. Dyrektor KIS wyjaśnił, że:

,,Zgodnie z literalnym brzmieniem przepisu art. 15d ust. 1 pkt 2 updop, jednym z warunków jego zastosowania jest fakt dokonania płatności za dostawę towaru lub świadczenia usług dokonanych przez dostawcę towarów lub usługodawcę zarejestrowanego na potrzeby podatku od towarów i usług jako podatnik VAT czynny. Powyższe oznacza, że w przypadku gdy dostawa towarów (lub świadczenia usług), zostaną dokonane przez dostawcę towarów lub usługodawcę niezarejestrowanego na potrzeby podatku od towarów i usług jako podatnik VAT czynny nie znajdzie zastosowania przepis art. 15d ust. 1 pkt 2 updop, w konsekwencji dokonana płatność przelewem na rachunek inny niż zawarty na dzień zlecenia przelewu w wykazie podmiotów, o którym mowa w art. 96b ust. 1 ustawy VAT będzie mogła stanowić koszty uzyskania przychodów, o ile spełnione zostaną przesłanki zaliczenia jej do kosztów uzyskania przychodów – płatność taka nie będzie podlegać pod dyspozycję przepisu art. 15d ust. 1 pkt 2 updop.’’