Wydatki na plany kapitałowe kosztem kwalifikowanym

Interpretacja Dyrektora KIS z dnia 7 listopada 2019 r., nr 0111-KDIB1-3.4010.344.2019.1.MO

Dyrektor KIS odniósł się niedawno do kwestii wpłat na PPK oraz możliwości zaliczenia ich do kosztów kwalifikowanych. Dobra wiadomość dla przedsiębiorców korzystających z ulgi B+R to taka, iż:

,,(…) należy uznać, że wpłata na PPK w części finansowanej przez pracodawcę, jako dodatkowy element wynagrodzenia pracownika wypełnia przesłankę do jej kwalifikacji do kosztów kwalifikowanych działalności B+R, jako należność z tytułu art. 12 ust. 1 ustawy o PIT na podstawie art. 18d ust. 2 pkt 1 ustawy o CIT.

Analogicznie w przypadku zatrudniania zleceniobiorców, opłacana na ich rzecz i sfinansowana przez zleceniodawcę (Wnioskodawcę) składka na PPK, może podlegać kwalifikacji jako należność z tytułu wymienionego w art. 18d ust. 2 pkt 1a, a tym samym stanowić koszty kwalifikowane działalności B+R.’’